21. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

 

21. sjednica Gradskog  vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u utorak, 7. svibnja  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-21                                                      

Dubrovnik, 26. travnja 2019.¬                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A - 

 

Sazivam  21. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za  utorak, 7. svibnja  2019., s početkom u 11:00 sati

 

               ___________________________________________________

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

 

4.    Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila na području Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

 

6.    Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.

 

8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

 

9.    Prijedlog pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi,

za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1931/1 k.o. Orašac, površine 8 m².

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2019. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

12.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.

 

13.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grabovica“ – I. etapa.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021. „Mladi i Grad skupa“.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije  „Otok Lokrum“ za 2018. godinu.

 

19.  Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

20.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

 

21.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. godini.

 

22.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva.

 

23.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2018. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2018. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2018. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2018. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2018. godinu.

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2018. godinu.

 

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu

 

33.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2018. godinu.

 

34.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2018. godinu.

 

35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                       

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
2.1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
2.1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
2.2. Opći dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.2. Opći dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.2. Opći dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.3. Posebni dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.3. Posebni dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.3. Posebni dio izvršenja proračuna 2018..doc
2.4. Zaduživanje - godiš.izvj.-2018.doc
2.4. Zaduživanje - godiš.izvj.-2018.doc
2.4. Zaduživanje - godiš.izvj.-2018.doc
2.5. Korišt.prorač.zalihe - godiš.izvj.-2018..doc
2.5. Korišt.prorač.zalihe - godiš.izvj.-2018..doc
2.5. Korišt.prorač.zalihe - godiš.izvj.-2018..doc
2.6. Jamstva - godiš.izvj.- 2018.doc
2.6. Jamstva - godiš.izvj.- 2018.doc
2.6. Jamstva - godiš.izvj.- 2018.doc
2.7. Preraspodjela  - godiš.izvj. 2018.doc
2.7. Preraspodjela - godiš.izvj. 2018.doc
2.7. Preraspodjela  - godiš.izvj. 2018.doc
2.8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2018_FINALNO-1.docx
2.8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2018_FINALNO-1.docx
2.8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 2018_FINALNO-1.docx
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
4. Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila na području Grada Dubrovnika
4. Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila na području Grada Dubrovnika
4. Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila na području Grada Dubrovnika
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
6. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2019. godini
6. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2019. godini
6. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2019. godini
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
9. Prijedlog pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika
9. Prijedlog pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika
9. Prijedlog pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika
10. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1931/1 k.o. Orašac, površine 8 m².
10. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1931/1 k.o. Orašac, površine 8 m².
10. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1931/1 k.o. Orašac, površine 8 m².
12. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
12. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
12. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
13. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
13. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
13. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grabovica“ – I. etapa
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grabovica“ – I. etapa
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grabovica“ – I. etapa
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021. „Mladi i Grad skupa“
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021. „Mladi i Grad skupa“
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021. „Mladi i Grad skupa“
17.1.Lokalni program za mlade za razdoblje od 2019. do 2021. Mladi i Grad skupa.docx
17.1.Lokalni program za mlade za razdoblje od 2019. do 2021. Mladi i Grad skupa.docx
17.1.Lokalni program za mlade za razdoblje od 2019. do 2021. Mladi i Grad skupa.docx
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije  „Otok Lokrum“ za 2018. godinu
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije „Otok Lokrum“ za 2018. godinu
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije  „Otok Lokrum“ za 2018. godinu
19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
21. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. godini
21. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. godini
21. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. godini
22. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva
22. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva
22. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića
24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2018. godinu
24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2018. godinu
24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2018. godinu
24.1.DMD Izvjestaj o radu DMD za 2018.pdf
24.1.DMD Izvjestaj o radu DMD za 2018.pdf
24.1.DMD Izvjestaj o radu DMD za 2018.pdf
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2018. godinu
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2018. godinu
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2018. godinu
25.1.DKD-Izvještaj o radu 2018_.docx
25.1.DKD-Izvještaj o radu 2018_.docx
25.1.DKD-Izvještaj o radu 2018_.docx
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu
26.1.DLJI-Izvjestaj o radu JUK DLJI 2018.pdf
26.1.DLJI-Izvjestaj o radu JUK DLJI 2018.pdf
26.1.DLJI-Izvjestaj o radu JUK DLJI 2018.pdf
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2018. godinu
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2018. godinu
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2018. godinu
27.1.DUM Dubrovacki muzeji, godisnji izvjestaj 2018., s troskovima, finalno.doc
27.1.DUM Dubrovacki muzeji, godisnji izvjestaj 2018., s troskovima, finalno.doc
27.1.DUM Dubrovacki muzeji, godisnji izvjestaj 2018., s troskovima, finalno.doc
28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu
28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu
28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu
28.1.DSO-Izvješće o radu za 2018.g..pdf
28.1.DSO-Izvješće o radu za 2018.g..pdf
28.1.DSO-Izvješće o radu za 2018.g..pdf
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2018. godinu
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2018. godinu
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2018. godinu
30.1.KMD - Izvješće o radu.pdf
30.1.KMD - Izvješće o radu.pdf
30.1.KMD - Izvješće o radu.pdf
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2018. godinu.
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2018. godinu.
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2018. godinu.
31.1.Izvješće o poslovanju - Kinematografi 2018.doc
31.1.Izvješće o poslovanju - Kinematografi 2018.doc
31.1.Izvješće o poslovanju - Kinematografi 2018.doc
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu
32.1.MDRD Izvj o radu za 2018 pdf.pdf
32.1.MDRD Izvj o radu za 2018 pdf.pdf
32.1.MDRD Izvj o radu za 2018 pdf.pdf
34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2018. godinu
34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2018. godinu
34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2018. godinu
34.1.UGD -Izvješće o radu za 2018.pdf
34.1.UGD -Izvješće o radu za 2018.pdf
34.1.UGD -Izvješće o radu za 2018.pdf
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2018. godinu
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2018. godinu
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2018. godinu
35.1.ZOD-izvješće o realizaciji u 2018.pdf
35.1.ZOD-izvješće o realizaciji u 2018.pdf
35.1.ZOD-izvješće o realizaciji u 2018.pdf