Komunalna i trgovačka društva

DURA d.o.o. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA DUBROVNIKA

Branitelja Dubrovnika 15

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 638 236

Fax: +385 (0)20 638 237

E-mail: dura@dubrovnik.hr

www.dura.hr

Direktorica: Ana Marija Pilato Krile


Čistoća d.o.o.

Put od Republike 14

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 311 266

Fax: +385 (0)20 412 638

E-mail: cistoca@du.htnet.hr

www.cistocadubrovnik.hr

Direktor: Marko Iveković


Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Vladimira Nazora 19

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 423 300

Fax: +385 (0)20 413 748

E-mail: tajnica@vodovod-dubrovnik.hr

www.vodovod-dubrovnik.hr

Direktor: Lukša Matušić


Domouprava d.o.o.

Iva Vojnovića 31

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 331 033

Fax: +385 (0)20 331 003

E-mail: domouprava-dubrovnik@du.htnet.hr

www.domouprava-dubrovnik.hr

Direktor: Konsuelo Končić


Hotel Gruž d.d.

Pionirska 4

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 418 977

Fax: +385 (0)20 418 906

E-mail: hotel.gruz@du-t.com.hr

www.hotelgruz.hr

Direktor: Vido Raič


Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Čilipi bb

20 213 Čilipi, HR

Tel: +385 (0)20 773 333

Fax: +385 (0)20 773 322

E-mail: info@airport-dubrovnik.hr

www.airport-dubrovnik.hr

Direktor: Frano Luetić


Dubrovačka baština d.o.o.

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 446 180

E-mail: dubrovackabastina@dubrovnik.hr

www.dubrovackabastina.com

Direktor: Tonći Daničić

Libertas d.o.o.

Ogarići 12, Komolac

20 236 Mokošica, HR

Tel: +385 (0)20 441 444

Fax: +385 (0)75 802 081

E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com

www.libertasdubrovnik.com

Direktor: Ante Vojvodić


Vrtlar d.o.o.

Điva Natali 7

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 642 260

Fax: +385 (0)20 420 032

E-mail: vrtlar@du.t-com.hr

www.vrtlar-dubrovnik.hr

Direktorica: Alma Majstorović


Sanitat Dubrovnik d.o.o.

Marka Marojice 5

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 428 858

Fax: +385 (0)20 312 449

E-mail: info@sanitatdubrovnik.hr

www.sanitatdubrovnik.hr

Direktor: Tomislav Tabak


Boninovo d.o.o.

Između tri crkve 1

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 416 204

Fax: +385 (0)20 420 886

E-mail: boninovo.doo@du.t-com.hr

www.boninovo.hr

Direktor: Marijan Dadić


Luka Dubrovnik d.d.

Obala Ivana Pavla II 1

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 313 511

Fax: +385 (0)20 313 522

E-mail: info@lukadubrovnik.hr

www.lukadubrovnik.hr

Direktor: Željko Raguž


UTD RAGUSA d.d.

Branitelja Dubrovnika 7

20 000 Dubrovnik, HR

Tel: +385 (0)20 351 760

Mob: +385 (0)98 9649 649

E-mail: ijurisic@dubrovnik.hr

www.utdragusa.hr

Direktor: Igor Jurišić