Natječaji

Natječaji

21.
06.22.

POZIV NA TESTIRANJE temeljem oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika odnosno povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta na radno mjesto Savjetnik/ca I - 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

15.
06.22.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca II u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

15.
06.22.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi, 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

10.
06.22.

POZIV NA TESTIRANJE temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun, na radno mjesto Referent/ica – računovodstveni referent/ica - 1 izvršitelj/ica

03.
06.22.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

03.
06.22.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika odnosno do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ca I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

06.
03.19.

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu (bordo) stratu