Grad ZA mlade obitelji

Grad ZA djecu

Grad ZA učenike i studente

Kvaliteta života

EU fondovi

Dubrovnik Smart City

Program 'Poštujmo grad'
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo

Potpore za zapošljavanje pripravnika
Potpore za zapošljavanje pripravnika
Subvencije cijene cestarine
Subvencije  cijene cestarine
Zračni most
Zračni most
Dodatak na mirovinu
Dodatak na mirovinu
Dar za novorođeno dijete
Dar za novorođeno dijete
Subvencije za najam stana
Subvencije za najam stana
Projekti

Projekti