Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale

Naziv projekta: Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje, KK.07.4.2.28.0002

 

Korisnik: Grad Dubrovnik

 

Opis projekta: Projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ predviđa rekonstrukciju i proširenje cjelokupne Lapadske obale, uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Projektom će se izmijeniti regulacija prometa iz jednosmjerne ulice u dvosmjernu, izgradit će se nova obalna konstrukcija i šetnica sa zelenilom i biciklističkom trakom, povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te rasteretiti postojeći prometni pravci i uska grla.

 

Cilj projekta: Cilj projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ je dugoročna održivost i povećanje sigurnosti prometnog sustava na području Dubrovnika, povećanje konkurentnosti javnog gradskog prijevoza te smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš.

 

Ukupna vrijednost projekta: 69.857.603,15 HRK

EU sufinanciranje projekta: 59.378.962,67 HRK (85%)

Državni proračun: 10.478.640,48 hrk (15%)

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: 26.05.2020.

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. – 31.12.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija: Kristina Goluža, e-mail: kgoluza@dubrovnik.hr

 

Za više informacija:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Eu fondovi