Upravna tijela grada Dubrovnika:

otvori
Centrala gradske uprave Grada Dubrovnika
Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
|
Tel: 020 351 800
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351-727
| Fax 020 321-528
| E-mail: uredgradonacelnika@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za kulturu i baštinu
Adresa: Branitelja Dubrovnika 7, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 638-211, 638-214, 638-216, 638-221
| Fax 020 638 - 217
| E-mail: kultura@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
Adresa: Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 800
| Fax 020 640 895
| E-mail: financije@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
Adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 638 - 204
| Fax 020 351 - 819
| E-mail: turizam.gospodarstvo.more@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
Adresa: Ulica Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 640-826
| Fax 020 640-834
| E-mail: drustvenedj@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 896
| E-mail: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Adresa: Zeljarica 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 800
| Fax 020 324 718
| E-mail: dozvole@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 811
| Fax 020 351 839
| E-mail: urbanizam@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
Adresa: Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 333 265
| Fax 020 331 078
| E-mail: komunalno@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Adresa: Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 899
| E-mail: izgradnja@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Upravni odjel za europske fondove
Adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 775
| E-mail: fondovi@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Služba Gradskog vijeća
Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 823
| Fax 020 351 714
| E-mail: gradskovijece@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Služba za unutarnju reviziju
Adresa: Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
| Tel: 020 351 800
| E-mail: revizija@dubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj

Ustanove:

otvori
Dubrovačke knjižnice
Adresa: Cvijete Zuzorić 4
| Tel: +385 (0)20 324 084
| Fax +385 (0)20 323 767
| E-mail: dubrovacke-knjiznice@dkd.hr
| Web: https://www.dkd.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Dubrovački simfonijski orkestar
Adresa: Svetog Dominika 9
| Tel: +385 (0)20 417 110
| Fax +385 (0)20 417 060
| E-mail: sales@dso.hr
| Web: https://www.dso.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Umjetnička galerija Dubrovnik
Adresa: Frana Supila 23
| Tel: +385 (0)20 426 590
| Fax +385 (0)20 432 114
| E-mail: info@ugdubrovnik.hr
| Web: https://www.ugdubrovnik.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Javna ustanova Prirodoslovni muzej Dubrovnik
Adresa: Androvićeva 1
| Tel: +385 (0)20 324 888
| Web: https://pmd.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Ustanova Kinematografi Dubrovnik
Adresa: Branitelja Dubrovnika 42
| Tel: +385 (0)20 321 425
| E-mail: operater@kinematografi.org
| Web: http://kinematografi.org
Kontaktiraj Kontaktiraj
Zavod za obnovu Dubrovnika
Adresa: Cvijete Zuzorić 6
| Tel: +385 (0)20 324 060
| E-mail: zod@zod.hr
| Web: http://www.zod.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
JVP Dubrovački vatrogasci
Adresa: Zagrebačka 1
| Tel: +385 (0)20 325 325
| Fax +385 (0)20 412 401
| E-mail: voc@dubrovacki-vatrogasci.hr
| Web: https://www.dubrovacki-vatrogasci.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
Adresa: Pred Dvorom 1
| Tel: +385 (0)20 639 635
| Fax +385 (0)20 639 635
| E-mail: apos@dubrovnik.hr
| Web: https://www.dubrovnik.hr/APOS
Kontaktiraj Kontaktiraj
Javna ustanova "REZERVAT LOKRUM" d.o.o.
Adresa: Od Bosanke 4
| Tel: +385 (0)20 311 739
| Fax +385 (0)20 427 242
| E-mail: ravnatelj@lokrum.hr
| Web: http://www.lokrum.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Dubrovački muzeji
Adresa: Pred Dvorom 3
| Tel: +385 (0)20 321 497
| Fax +385 (0)20 322 096
| E-mail: tajnistvo@dumus.hr
| Web: http://www.dumus.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Kazalište Marina Držića
Adresa: Kovačka 1
| Tel: +385 (0)20 321 088
| E-mail: blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr
| Web: http://kmd.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Ustanova u kulturi Dom Marina Držića
Adresa: Široka ulica 7
| Tel: +385 (0)20 323 242
| Fax +385 (0)20 323 298
| E-mail: ured@muzej-marindrzic.eu
| Web: http://muzej-marindrzic.eu
Kontaktiraj Kontaktiraj
Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
Adresa: Od Sigurate 1
| Tel: +385 (0)20 326 100
| Fax +385 (0)20 326 116
| E-mail: info@dubrovnik-festival.hr
| Web: http://www.dubrovnik-festival.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Folklorni ansambl Linđo
Adresa: Marojice Kaboge 12
| Tel: +385 (0)20 324 023
| Fax +385 (0)20 323 535
| E-mail: lindjo.dubrovnik@du.t-com.hr
| Web: http://www.lindjo.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Muzej Domovinskog rata
Adresa: Poljana P. Miličevića 1
| Tel: +385 (0)20 324 856
| E-mail: mdrd@mdrd.hr
| Web: https://mdrd.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Javna ustanova "Športski objekti Dubrovnik"
Adresa: Liechtensteinov put 10
| Tel: +385 (0)20 333 280
| Fax +385 (0)20 331 025
| E-mail: info@sportskiobjektidu.hr
| Web: http://www.sportskiobjektidu.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Dječji vrtići Dubrovnik
Adresa: Iva Vojnovića 14
| Tel: +385 (0)20 332 400
| Fax +385 (0)20 332 411
| E-mail: tajnica@vrtici-du.hr
| Web: http://www.vrtici-du.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Marina Getaldića
Adresa: Frana Supila 3
| Tel: +385 (0)20 432 575
| Fax +385 (0)20 432 575
| E-mail: ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
| Web: http://os-mgetaldica-du.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Lapad
Adresa: Od Batale 14
| Tel: +385 (0)20 356 100
| Fax +385 (0)20 356 100
| E-mail: tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr
| Web: http://www.os-lapad-du.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Mokošica
Adresa: Bartola Kašića 20
| Tel: +385 (0)20 452 883
| Fax +385 (0)20 456 260
| E-mail: ured@os-mokosica.skole.hr
| Web: http://os-mokosica.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Marina Držića
Adresa: Volantina 6
| Tel: +385 (0)20 450 640
| Fax +385 (0)20 413 191
| E-mail: ured@os-mdrzica-du.skole.hr
| Web: http://os-mdrzica-du.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Ivana Gundulića
Adresa: Susjepanska 4
| Tel: +385 (0)20 419 434
| Fax +385 (0)75 522 944
| E-mail: tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr
| Web: http://os-igundulic-du.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Antuna Masle
Adresa: Lujaci 2
| Tel: +385 (0)20 891 440
| Fax +385 (0)20 891 440
| E-mail: skola@os-amasle-orasac.skole.hr
| Web: http://os-amasle-orasac.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Osnovna škola Montovjerna
Adresa: Vladka Mačeka 11
| Tel: +385 (0)20 325 588
| E-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr
| Web: http://os-montovjerna-du.skole.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj

Društva:

otvori
DURA d.o.o. Razvojna agencija Grada Dubrovnika
Adresa: Branitelja Dubrovnika 15
| Tel: +385 (0)20 638 236
| Fax +385 (0)20 638 237
| E-mail: dura@dubrovnik.hr
| Web: http://dura.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Libertas d.o.o.
Adresa: Ogarići 12, Komolac
| Tel: +385 (0)20 441 444
| Fax +385 (0)75 802 081
| E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com
| Web: http://www.libertasdubrovnik.com/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Vrtlar d.o.o.
Adresa: Branitelja Dubrovnika 41
| Tel: +385 (0)20 642 260
| Fax +385 (0)20 420 032
| E-mail: vrtlar@du.t-com.hr
| Web: https://vrtlar-dubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Čistoća d.o.o.
Adresa: Put od Republike 14
| Tel: +385 (0)20 311 266
| Fax +385 (0)20 412 638
| E-mail: cistoca@du.htnet.hr
| Web: http://www.cistocadubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Sanitat Dubrovnik d.o.o.
Adresa: Marka Marojice 5
| Tel: +385 (0)20 428 858
| Fax +385 (0)20 312 449
| E-mail: info@sanitatdubrovnik.hr
| Web: http://www.sanitatdubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Boninovo d.o.o.
Adresa: Između tri crkve 1
| Tel: +385 (0)20 416 204
| Fax +385 (0)20 420 886
| Web: http://boninovo.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Adresa: Vladimira Nazora 19
| Tel: +385 (0)20 423 300
| Fax +385 (0)20 413 748
| E-mail: tajnica@vodovod-dubrovnik.hr
| Web: http://www.vodovod-dubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Domouprava d.o.o.
Adresa: Iva Vojnovića 31
| Tel: +385 (0)20 333 240 | +385 (0)20 331 033
| Fax +385 (0)20 331 003
| E-mail: upravitelj@domouprava-dubrovnik.hr
| Web: http://www.domouprava-dubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Hotel Gruž d.d.
Adresa: Pionirska 4
| Tel: +385 (0)20 418 977
| Fax +385 (0)20 418 906
| E-mail: hotel.gruz@du.hinet.hr
Kontaktiraj Kontaktiraj
Luka Dubrovnik d.d.
Adresa: Obala Ivana Pavla II 1
| Tel: +385 (0)20 313 511
| Fax +385 (0)20 313 522
| E-mail: info@lukadubrovnik.hr
| Web: https://www.lukadubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Dubrovačka baština d.o.o.
Adresa: Pred Dvorom 1
| Tel: +385 (0)20 446 180
| E-mail: info@dubrovackabastina.com
| Web: http://www.dubrovackabastina.com/
Kontaktiraj Kontaktiraj
UTD RAGUSA d.d.
Adresa: Branitelja Dubrovnika 7
| Tel: +385 (0)20 351 760
| E-mail: ijurisic@dubrovnik.hr
| Web: https://utdragusa.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj
Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
Adresa: Čilipi bb
| Tel: +385 (0)20 773 333
| Fax +385 (0)20 773 322
| E-mail: info@airport-dubrovnik.hr
| Web: http://www.airport-dubrovnik.hr/
Kontaktiraj Kontaktiraj