Dar za novorođeno dijete

Grad Dubrovnik kontinuirano provodi čitav sklop mjera i aktivnosti usmjerenih na kvalitativno i kvantitativno poboljšanje demografskih karakteristika svog stanovništva. 

 

Opći cilj provođenja gradske populacijske politike usmjeren je na stvaranje što boljih ekonomskih i socijalnih uvjeta (odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, zapošljavanja, stanovanja) i usklađen je sa mogućnostima lokalne zajednice.

 

U Mjere socijalnog programa za 2019. godinu uvršten je čitav niz subvencija, olakšica i potpora usmjerenih poboljšanju demografske slike Grada, a područje skrbi o djeci strategijski je prioritet djelovanja.

 

Projekt "Dar za novorođeno dijete", kao važna mjera populacijske politike Grada Dubrovnika, ima svoje mjesto u proračunu Grada Dubrovnika od 2004. godine. Novčana naknada u obliku dara za novorođeno dijete u 2004. godini iznosila je 1.000,00 kuna, a u 2005. i 2006. godini 1.500,00 kuna. Od 2007. iznos dara za novorođeno dijete utvrđuje se u odnosu na broj djece u obitelji te iznosi: za prvo novorođeno dijete 1.500,00, za drugo dijete 2,500, za treće dijete 4.000,00 kuna te se za svako daljnje dijete iznos povećava za 1.500,00 kuna. Ovako diferencirano definirana mjera naišla je na široko odobravanje javnosti, posebno roditelja koji su se odlučili imati više djece.

 

U međuvremenu su na Gradskom vijeću donesene dvije izmjene Odluke o daru za novorođeno dijete i to za područje povijesne gradske jezgre i za područje elafitskih otoka.

 

Roditelji koji žive povijesnoj gradskoj jezgri i roditelji stalno nastanjeni na elafitskim otocima imaju pravo na nagradu od 10.000,00 kuna za svako novorođeno dijete u obitelji (Odluka iz 2009. godine).

 

Dopunom Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete populacijska mjera nagrađivanja roditelja novorođene djece u iznosu od 10.000,00 kuna proširena je na područje Gornjih sela. Shodno tome dar za novorođeno dijete u iznosu od 10.000,00 kuna ostvaruju i roditelji djece koji žive na području Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika i Šumeta (Odluka iz 2010. godine).

 

Promjena u načinu financiranja dara za dijete, povećanjem iznosa u odnosu na broj djece u obitelji te davanje najvećeg iznosa za područja koja su slabije razvijena (otoci, rubna ruralna područja grada te povijesna gradska jezgra) izravno je utjecala na pozitivan prirodni prirast, naravno uz značajan gospodarski rast Dubrovnika posljednjih godina.

 

Na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2019. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je novu Odluku o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, kojom se povećava se iznos jednokratnih potpora za tisuću kuna te iznose:

 

- za prvo novorođeno dijete u obitelji - 2.500,00 kuna;

- za drugo novorođeno dijete u obitelji - 3.500,00 kuna;                

- za treće novorođeno dijete u obitelji - 5.000,00 kuna;

- za svako daljnje novorođeno dijete u obitelji iznos se povećava za 2.500,00 kuna.

 

Najveća novost nove Odluke je potpora roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete u  ukupnom iznosu od 33.600,00 kuna koja će se isplaćivati u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine djetetova života. Ova se mjera odnosi na svu djecu rođenu iza 1. siječnja 2019.