Dar za novorođeno dijete

Projekt „Dar za novorođeno dijete“, kao važna mjera populacijske politike Grada Dubrovnika, ima svoje mjesto u proračunu Grada Dubrovnika od 2004. godine. Novčana naknada u obliku dara za novorođeno dijete u 2004. godini iznosila je 1.000,00 kuna, a u 2005. i 2006. godini 1.500,00 kuna. Od 2007. iznosi dara za novorođeno dijete utvrđuju se u odnosu na broj djece u obitelji te iznose: za prvo novorođeno dijete 1.500,00, za drugo dijete 2,500, za treće dijete 4.000,00 kuna te se za svako daljnje dijete iznos povećava za 1.500,00 kuna. Ovako diferencirano definirana mjera naišla je na široko odobravanje javnosti, posebno roditelja koji su se odlučili imati više djece.
 
U međuvremenu su donesene dvije iznimke od ovog pravila nagrađivanja roditelja novorođene djece i to za područje povijesne gradske jezgre i za područje elafitskih otoka. Roditelji koji žive povijesnoj gradskoj jezgri i roditelji stalno nastanjeni na elafitskim otocima imaju pravo na nagradu od 10.000,00 kuna za svako novorođeno dijete u obitelji.
 
Dopunom Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete populacijska mjera nagrađivanja roditelja novorođene djece u iznosu od 10.000,00 kuna proširena je na prigradska naselja. Shodno tome dar za novorođeno dijete u iznosu od 10.000,00 kuna ostvaruju i roditelji djece koji žive na području Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika i Šumeta.
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika (Iva Vojnovića 31) u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
 
U svrhu ostvarenja prava potrebno je donijeti:
 
1. Ispunjeni zahtjev 
2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (MUP, Policijska uprava)
3. Rodni list (preslik) - za svako dijete
4. JMBG za roditelja podnositelja zahtjeva
5. IBAN broj tekućeg računa