Studentski krediti


Krediti za školovanje dodjeljuje se na temelju javnog poziva koji svake godine prije početka akademske godine objavljuje Grad Dubrovnik


Koliko i do kada?

  • Visina kredita za troškove života ugovara se s Bankom, ovisi o mjestu školovanja, te iznosi od 500 do 4000 kuna mjesečno.
  • Visina kredita za troškove školarine iznosi najviše 20 000 €, a isplaćuje se sukladno stvarnom trošku školarine.
  • Grad Dubrovnik za sve studente za vrijeme trajanja studijskog programa preuzima plaćanje kamate na kredit do ukupno 20 000 € za dodiplomski, diplomski i poslijediplomski studij u HRVATSKOJ i INOZEMSTVU!
  • Rok korištenja kredita je jednak trajanju određenog studijskog programa!


Kad se završi studij postoji GRACE PERIOD od još godinu dana, te TEK SE TADA POČINJE VRAĆATI KREDIT!

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Dubrovnika od 27. srpnja 2010. godine donesen je Pravilnik o ostvarivanju prava na kredit za školovanje kojim Grad Dubrovnik uvodi novi model kreditiranja školovanja.

Pravo na kredit za školovanje ostvaruju studenti upisani na preddiplomske, diplomske ili poslijediplomske studije u Hrvatskoj ili inozemstvu, koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Dubrovnika, najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva.

Kreditiranje visokog obrazovanja dio je šireg projekta Obrazovne vertikale Grada Dubrovnika, koji je ugledni poslovni dnevnik Financial Times uvrstio među pet najdomišljatijih uspješnih obrazovnih projekata na svijetu.


Cilj ovog modela kreditiranja je pružanje jednake šanse za obrazovanje svim mladim ljudima željnim znanja i napredovanja, neovisno o trenutnom imovinskom stanju njihovih obitelji.

Također, pruža mladim ljudima priliku za osamostaljivanje i neovisan život već od početka studija.

Kreditiranje visokog obrazovanja dio je šireg projekta Obrazovne vertikale Grada Dubrovnika, koji je ugledni poslovni dnevnik Financial Times uvrstio među pet najdomišljatijih uspješnih obrazovnih projekata na svijetu.

Projekt "Obrazovne vertikale" uključuje MENSA NTC program u vrtićima, jednosmjensku nastavu, programe produljenog boravka i asistenta u nastavi u osnovnim školama, stipendiranje i subvencioniranje kreditiranja visokog obrazovanja te poticaje za zapošljavanje pripravnika.

Postupak za ostvarivanje prava na kredit za školovanje je sljedeći:

Uz prijavnicu za kredit (obrazac možete pronaći ispod teksta u vezanim dokumentima) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. Domovnicu (preslik)
2. Potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca) i
3. Potvrdu o redovnom upisu na stručni, sveučilišni ili poslijediplomski studij

Navedene dokumente dostaviti na adresu :
Grad Dubrovnik - Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik.

Nakon pregleda dokumentacije od strane Stručnog povjerenstva, kandidati koji udovoljavaju uvjetima za kreditiranje upućuju se u Zagrebačku banku radi ostvarivanja prava na kredit. Detalji kreditiranja ugovaraju se izravno s bankom.