Subvencije za najam stana


Mladi ste?
Jesti li znali da Vam Grad Dubrovnik subvencionira najam stana?
U nastavku pročitajte kako ostvariti subvencije?


Na temelju članka 33. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'' br.4/09, 6/10 i 3/11) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 14. prosinca 2011., donijelo je Odluku  o ostvarivanju prava na subvenciju troškova za najam stana mladima

Pravo na subvenciju za troškove najma stana imaju punoljetni građani Grada Dubrovnika do navršenih 35 (trideset pet) godina života koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 (pet) godina, koji u svom vlasništvu nemaju nekretnine, čiji dohodak po članu kućanstva mjesečno nije veći od prosječne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini, koji ugovorom ovjerenim od nadležnog organa dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Dubrovnika.

Novčani iznos za subvenciju troškova za najam stana mjesečno iznosi :

  • za samca 400,00 kn
  • za dvočlano kućanstvo 500,00 kn
  • za tročlano kućanstvo   600,00 kn
  • za četveročlano i više    750,00 kn

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju troškova za najam stana podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva,
  • preslik osobnih iskaznica.
  • dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status i to: ugovor o najmu stana, potvrdu nadležnog organa o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva  i članove  kućanstva,
  • dokaz o ostvarenim prihodima od nesamostalnog rada  za sve članove kućanstva.

Nova mjera subvencioniranja podstanarstva svim dobnim skupinama Grada Dubrovnika primjenjuje se od 1. studenog 2015. godine.

Ovisno o socijalnom statusu i broju članova kućanstva, mjesečne subvencije kreću se u rasponu od 500 kuna za samce, 700 za dvočlano, 800 za tročlano kućanstvo i 1500 kuna za četveročlane obitelji.