Djelokrug rada upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u svojem djelokrugu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove, a poglavito:

 

 • priprema i prati izvršenje programa javnih potreba iz područja svoje ovlaštenosti,
   
 • skrbi se o djeci predškolske dobi prateći, analizirajući i usklađujući djelovanja dječjih vrtića i jaslica na gradskom području s javnom ustanovom Dječji vrtići,
   
 • prati školstvo stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata, pomaže školama u unapređenju pedagoškog standarda i osmišljavanju i provedbi izvannastavnih aktivnosti i organiziranju gradskih učeničkih natjecanja,
   
 • skrbi se o mladima osmišljavajući kontinuirane cjelogodišnje programe (koncerti, radionice, igraonice, izdavanje časopisa i sl.) koji imaju naglasak na kvaliteti života mladih i učenju socijalnim vještinama kao pretpostavkama za prevenciju i suzbijanje raznih oblika ovisnosti i maloljetničke delinkvencije,
   
 • skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskoga rata prateći stvarno stanje i potrebe te pružajući materijalnu i savjetodavnu potporu, poglavito obiteljima poginulih branitelja, hrvatskim ratnim invalidima, civilnim žrtvama rata i članovima njihovih obitelji,
   
 • pruža socijalnu skrb ovisnoj i ugroženoj populaciji Grada osmišljavajući i provodeći mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika prema zaključcima Gradskog vijeća i gradonačelnika,
   
 • pomaže javno zdravlje s naglaskom na zdravstvenom prosvjećivanju,
   
 • pomaže djelovanje udruga i neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne skrbi, zdravstva, skrbi o djeci i mladima, a poglavito osobama s teškoćama u razvoju i invalidnošću,
   
 • obavlja poslove poradi poticanja i razvoja civilnoga društva,
   
 • obavlja i sve druge poslove iz područja odgoja, obrazovanja, zdravlja, socijalne skrbi i civilnog društva ako su ti poslovi u ovlasti Grada,
   
 • priprema i predlaže programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi,
   
 • prati izvršenje javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi,
   
 • prati i sudjeluje u osmišljavanju i provedbi športskih programa značajnih za Grad,
   
 • skrbi se za šport usklađujući aktivnosti oko upravljanja, održavanja i izgradnje športskih objekata i stvaranje ostalih materijalnih i ljudskih pretpostavka za održavanje i unapređenje športa i tehničke kulture u Gradu,
   
 • skrbi se za rad svih udruga iz oblasti športa i tehničke kulture, prati i pomaže rad udruga na području Grada,
   
 • obavlja i sve druge poslove iz područja športa i tehničke kulture ako su oni u ovlasti Grada.