Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Dokumenti upravne jedinice
Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'
ObrazovanjeObrazovanje
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu.pdf Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu.pdf
Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu.pdf Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu.pdf
Socijalna skrbSocijalna skrb
Socijalni program Grada Dubrovnika.pdf Socijalni program Grada Dubrovnika.pdf
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf
Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu.pdf Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu.pdf
Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.pdf Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.pdf
Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine.pdf Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine.pdf
ADRESAR.docx ADRESAR.docx
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo