Subvencioniranje autobusne karte

Mjera subvencioniranja cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja /učenja i obratno provodi se od 1. rujna 2017. godine, a zahtjeve za sufinanciranje autobusnih karata podnose se Upravnom odjelu turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.


Podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti nadležnom upravnom odjelu sljedeću dokumentaciju:


• potpisan i uredno ispunjen obrazac zahtjeva za sufinanciranje autobusne karte
• autobusnu kartu (račun)
• dokaz o prebivalištu na području Grada Dubrovnika (preslik osobne iskaznice)
• potvrdu fakulteta/srednje škole  o upisu u akademsku/školsku  godinu za koju se traži subvencija
• kopiju tekućeg računa podnositelja zahtjeva

Zahtjev je potrebno predati u roku od 90 dana od završetka putovanja.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 7. i 8. studenoga 2016. godine usvojilo je  Zaključak o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte, dok je na idućoj sjednici u prosincu usvojen i Pravilnik o provođenju ove mjere.

Sukladno Zaključku Gradskog vijeća i navedenom Pravilniku, Grad Dubrovnik od 1. rujna 2017. godine subvencionira cijenu autobusne karte u iznosu od 50% od cijene koštanja karte, odnosno najviše do maksimalnog iznosa od 250,00 kn za povratnu katu ili 125,00 kn za jednosmjernu kartu. Maksimalan broj subvencija autobusne karte tijekom jedne akademske/školske godine koje će Grad Dubrovnik isplaćivati jest četiri povratne karte, odnosno osam jednosmjernih karata po korisniku.

Pravo na subvenciju cijene autobusne karte imaju svi studenti koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenici srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Pravo ne mogu koristiti studenti/učenici koji putuju organizirano (studijska putovanja i slično) ili im se pak naknada ili dio naknade za putovanje plaća iz neke druge osnove ili se naknađuje iz proračunskih sredstava bilo kojeg tijela javne vlasti.