Dodatak na mirovinu

Mjere socijalnog programa za 2018. godinu

Mjera: Dodatak umirovljenicima

 

Umirovljenici čiji iznos mirovine nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na  mjesečni novčani dodatak u iznosu od 200 kn. Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 1.800,00 kn mirovine sa svim dodatcima.

 

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju  uvećani mjesečni dodatak  od 500 kn i to:

  • umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,
  • umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana te
  • umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 1.800,00 kn do 2.000,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400 kn, a umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.000,00 kn do 2.200,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300 kn. Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.200,00 do 2.500,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 200 kn.

 

Mjera: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA KOJI NEMAJU VLASTITIU MIROVINU I DRUGE PRIHODE

Osobe starije od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu ili drugu vrstu primanja ostvarivat će novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 300 kuna.