Subvencije cijene cestarine

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici održanoj 27. srpnja 2020. donijelo je izmjene Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila. (KL. 340-01/20-01/39, UR.BR. 2117/01-09-20-03):

„Obustavlja se primjena odredbi ovog Pravilnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu istog, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19.“

 

Odluka je stupila na snagu objavom u Službenom glasniku Grada Dubrovnika 28. srpnja 2020.

__________________________________________________________________________________


GRAD DUBROVNIK, NABOLJI SUPUTNIK - Subvencije cijene cestarine autoceste do Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke i Zagreba

Donošenjem Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I skupinu vozila na relaciji Ploče-Zagreb-Ploče na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 27. siječnja 2014. pokrenut je projekt subvencioniranja auto cestarine. Grad Dubrovnik subvencionira cijenu cestarine u iznosu od 50 posto od plaćene cijene cestarine od Ploča do Zagreba i obratno. Maksimalni broj subvencija cestarina u jednoj kalendarskoj godini koje će Grad Dubrovnik isplaćivati jest 4 puta godišnje.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 27. rujna 2014. usvojene su izmjene i dopune predmetne odluke  kojom se uvodi sufinanciranje cijene cestarina autoceste A1 i A6 za I skupinu vozila za građane Grada Dubrovnika, i to za relacije od NP Karamatići do sljedećih odredišta: Split, Šibenik, Zadar, Rijeka ili Zagreb odnosno do naplatnih postaja autoceste A1 i A6, a koje su: Split (NP Dugopolje), Zadar (NP Zadar 2), Rijeka (NP Rijeka), Zagreb (NO Lučko), Ploče (NP Karamatići), Šibenik (NP Šibenik) i natrag do NP Karamatići. Građani se novim subvencijama mogu koristiti od petka 7. studenog 2014.

Grad Dubrovnik subvencionira cijenu cestarine u iznosu od 50 posto od plaćene cijene cestarine od Ploča do Zagreba i obratno. Maksimalni broj subvencija cestarina u jednoj kalendarskoj godini koje će Grad Dubrovnik isplaćivati jest 4 puta godišnje.


Novosti obuhvaćene novim Pravilnikom:

 • uvodi se mogućnost korištenja tzv. obiteljskog vozila. Prema novoj odluci pravo na korištenje subvencije može imati i član uže obitelji vlasnika vozila (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u ravnoj liniji te posvojenici i posvojitelji), a koji također imaju prebivalište na administrativnom području Grada Dubrovnika, važeću vozačku dozvolu i punomoć za upravljanjem motornim vozilom koju im je izdao vlasnik vozila (član uže obitelji) i čiji potpis na punomoći je ovjeren od strane javnog bilježnika;
   
 • uvode se nova odredišta - Split, Šibenik, Zadar i Rijeka uz već postojeći Zagreb, samo se mora raditi o neprekinutoj vožnji autocestom A1 i A6 do željenog odredišta;
   
 • kuponi će se ovjeravati i u slučaju da je zbog objektivnih okolnosti onemogućeno neprekinuto korištenje subvencionirane relacije autoceste, samo se takav kupon mora dostaviti HAC-ONC-u u roku od 72 sata od izdavanja računa za korišteni dio subvencionirane relacije;


KAKO DO SUBVENCIJA?
Svi korisnici subvencije prethodno su dužni:

 1. Kod Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika (zgrada DURA-e, Branitelja Dubrovnika 15) popuniti i predati zahtjev za izdavanje kupona s njihovim osobnim podacima i podacima vozila čiji su vlasnici oni ili članovi uže obitelji, uz predočenje prometne dozvole i osobne iskaznice ili putovnice, odnosno ovjerene punomoći kod Javnog bilježnika za dopuštenje upravljanja motornim vozilom te službenim dokumentom kojim dokazuje status člana uže obitelji ukoliko se koristi ovim potonjim pravom.

 2. Korisnici subvencije također su dužni na izlaznim naplatnim postajama autoceste A1 ili A6 pod uvjetima iz članka 1. ovog Pravilnika i ukoliko se radi o neprekinutom prometovanju autocestom, kao i na povratku na NP Karamatići predati kupone na ovjeru zajedno sa osobnom iskaznicom ili putovnicom i prometnom dozvolom.

 3. Nakon povratka, uz tako ovjerene i potpisane kupone, korisnici subvencije dužni su dostaviti upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika i izvornik računa cestarine u oba smjera, kao i IBAN korisnika subvencije. Kupon je potrebno iskoristiti unutar tri mjeseca.

 4. Ured Upravnog odjela otvoren je radnim danima od 9 do 12 sati, a za sve informacije na raspolaganju je i besplatni telefon 0800 2013.