Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Dokumenti upravne jedinice
Repozitorij stranice 'Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more'Repozitorij stranice 'Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more'
Strategija razvoja turizma i odredbe u kruzing-turizmu na području grada.pdf Strategija razvoja turizma i odredbe u kruzing-turizmu na području grada.pdf
Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom".pdf
Program potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji Dubrovnik (Luka Gruž) - otok Koločep (Luka Gornje čelo).pdf Program potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji Dubrovnik (Luka Gruž) - otok Koločep (Luka Gornje čelo).pdf
Programa potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za 2023. godinu (srpanj-rujan) na državnoj trajektnoj liniji broj 831 Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik i obratno.pdf Programa potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za 2023. godinu (srpanj-rujan) na državnoj trajektnoj liniji broj 831 Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik i obratno.pdf
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo