DiMaND

Naziv projekta: DiMaND

Naziv programa: Program Mehanizama unije za civilnu zaštite

Ukupna vrijednost projekta: 341.608.20 €

Početak provedbe projekta:  1.1.2021.

Završetak provedbe projekta: 1.7.2022.

Bespovratna sredstva:  35.834,30 €

 

Projektni partneri

  1. Vatrogasna zajednica Grada Budimpešte, Mađarska
  2. Mađarski Crveni Križ, Mađarska
  3. DVD županije Hargita, Rumunjska
  4. Nacionalno udruženje volontera Republike Bugarske, Bugarska
  5. Općina Brestovec, Slovačka
  6. Vatrogasna zajednica Slovenije, Slovenija
  7. Grad Dubrovnik, Hrvatska

 

Opis projekta: Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu.

 

Glavni cilj: Ciljevi DiMaND-a uglavnom se usredotočuju na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdit će se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije, kao i otkrivanje nedostataka u postojećim sustavima radi stvaranja preporuka za poboljšanja istih. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služit će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

 

Kontakt osoba za više informacija: Tera Cvjetković, email: tcvjetkovic@dubrovnik.hr