Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu (bordo) stratu

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu

KLASA: 363-05/19-02/07

URBROJ: 2117/01-03-19-01

Dubrovnik, 5. ožujka 2019. godine

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika u svrhu provođenja čl. 9. i 49. Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/18.) objavljuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim osobama (obrtnici i trgovačka društva) za iskazivanje interesa za postavljanje reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu (bordo) stratu na početku ulice u Povijesnoj cjelini Grada Dubrovnika (prva zona - zona zaštite A i B).

Grad Dubrovnik ima za cilj zamijeniti postojeće i postaviti nove tipizirane (bordo) strate koje se postavljaju na početku ulica (u pravilu na fasadama zgrada) na kojima će se postavljati reklamni natpisi s piktogramima otiskani bijelom bojom, te će se dodavati nove lokacije za postavljanje istih u svrhu što bolje preglednosti i informiranosti o sadržaju objekata u pojedinim ulicama.

Pravne i fizičke osobe (obrtnici i trgovačka društva) mogu temeljem odobrenja upravnog odjela  nadležnog za komunalno gospodarstvo po prethodno podnesenom zahtjevu isticati reklamne natpise s piktogramima na tipiziranim stratama pod određenim uvjetima, da:

-      reklamni natpis s piktogramom može zauzeti najviše dva retka;

-      u jednom retku može biti najviše 25 znakova, pisanih malim tiskanim slovima, a 16 znakova ukoliko je redak ispisan velikim tiskanim slovima (uključujući prazna mjesta);

-      slova na strati su standardna i tipizirana.

Uz zahtjev za odobrenje korisnici su dužni dostaviti:

1.    tekst reklamnog natpisa i mjesto na koji se isti postavlja;

2.    odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (obrtnica) ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu;

3.    dokaz o uplati troškova za postavljanje reklamnog natpisa.

Troškovi postavljanja reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu stratu, u iznosu od 500,00 kuna, po jednom retku, uplaćuju se u korist proračuna Grada Dubrovnika, na račun HR35 24070001809800009, model HR68, poziv na broj: 7706 - OIB - 10, a snosi ih korisnik reklamnog natpisa.

Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane osobe da iskažu interes za postavljanje reklamnih natpisa s piktogramima na tipiziranu (bordo) stratu osobnim dolaskom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3, prizemlje, soba broj 02, svakog radnog dana u razdoblju od 08:00 do 16:00 sati, pozivom na broj 020/333-272 ili elektroničkom poštom na adresu nzarac@dubrovnik.hr.           

                            

                                                                                                       Pročelnik                                                                                                                 Zlatko Uršić, dipl.iur.