Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika