ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika

EU fondovi
ReDu

ReDu – informativno-izobraznim aktivnostima do povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenja otpada na odlagalištima i povećane svijesti o važnosti gospodarenja komunalnim otpadom

 

Naziv projekta: ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika

Prijavitelj: Grad Dubrovnik

Ukupna vrijednost projekta: 1.386.980,00 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna.

Projekt se provodi u razdoblju od 8. kolovoza 2018. godine do 8. travnja 2020. godine.

Kratki opis projekta: projektom „ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunanog otpada. Projekt predviđa niz informativno-izobraznih aktivnosti kojima će se građane grada Dubrovnika, kao glavnu ciljnu skupinu, cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje.

Opći cilj projekta “ReDu”: izgradnja svijesti svih ciljnih skupina projekta ˝ReDu“ o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta (kružno gospodarstvo).

Specifični cilj projekta “ReDu”: uspostava održivog sustava informiranja, educiranja i podrške održivom gospodarenju otpadom za zaposlenike ključnih institucija u sustavu razvoja i praćenja razvoja sustava održivog gospodarenja otpadom, građane, turiste i poslovnu javnost uključujući pri tom sva četiri specifična cilja sukladno točki 1.5. Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, tj. (1) Sprečavanje nastanka otpada, (2) Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) Kućno kompostiranje i (4) Ponovna uporaba predmeta.

Rezultati:

I.          50% građana i zaposlenika ključnih institucija iskazuje veći interes i povećanu svijest o važnosti, prednostima i mogućnostima održivog gospodarenja otpadom.

II.         90% uključenih gospodarskih subjekata je zaprimilo informacije o njihovoj važnosti i doprinosu održivom gospodarenju otpadom, a 80% ih je u svoje smještajne jedinice stavilo promotivne materijale (naljepnice) te tako informirali domaćina i goste o važnosti i mogućnostima održivog gospodarenja otpadom.

III.        Udruge za zaštitu okoliša, udruga hotelijera, udruga obrtnika,… inicirali su nove suradnje u projektima koje uključuju gospodarenje otpadom te se tako nakon projektnih aktivnosti povećala njihova umreženost i suradnja.

 

 

Za više informacija o EU fondovima, posjetite internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr .

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika.

 

Kohezijski fond