Projekt EXPO AUS (Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu)

Prekogranični projekt sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

U projekt je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu:

 • Grad Dubrovnik, vodeći partner,
 • Istarska županija,
 • Grad Split (Hrvatska),
 • Pokrajina Ferrara,
 • Općina Ravenna - Muzej umjetnosti grada Ravenne,
 • Općina Alberobello,
 • Fondacija Aquileia (Italija),
 • Univerzitet na Primorskem - Znanstveno istraživački centar (Slovenija),
 • Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora),
 • Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina),
 • Administrativni i koordinacijski ured Butrint (Albanija),
 • Općina Krf (Grčka).

Opći cilj projekta jest uspostavljanje mreže suradnje UNESCO site-ova na Jadranskom moru kojima obiluje programsko područje (uključujući one koji tek priželjkuju to priznanje), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora, s ciljem stvaranja dugoročne zajedničke strategije za održivu valorizaciju site-ova, na temelju inovacija na upravljačkom, tehnološkom i energetskom nivou. 

 
Posebni ciljevi koje će projekt ostvariti su: 
 • Prekogranični razvoj koncepata i alata za održivo upravljanje UNESCO site-ovima, 
 • Prekogranično poboljšanje znanja, tehnika i tehnološke potpore;
 • Realizacija inovativnih pilot akcija na partnerskom području;
 • Zajednička valorizacija UNESCO site-ova na Jadranu.

Više inormacija možete pronaći na http://expoaus.org/hr/ i http://planner.expoaus.org/destination/dubrovnik/