Bez obiteljskog nasilja 2

Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

 

Nositeljica projekta: DEŠA – Dubrovnik

 

Partneri na projektu: Grad Dubrovnik i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

 

·         Početak provedbe projekta: 1. siječnja 2022. 

 

·         Očekivano trajanje: 1 godina

 

Projekt: „Bez obiteljskog nasilja 2“ (BON 2) nastavak je projekta „Bez obiteljskog nasilja“ (BON) koji se provodio kroz 2021. godinu. Projekt obuhvaća savjetodavni rad sa žrtvama nasilja u obitelji, radionice izobrazbe stručnjaka, građana, medija i volontera, zagovaranje poboljšanja položaja žrtava nasilja u obitelji te istraživanje pristupa usluga žrtvama obiteljskog nasilja.

 

Opći cilj poziva:  osiguranje savjetodavne pomoći žrtvama nasilja u obitelji u vidu pravovremene psihosocijalne pomoći i podrške, pravnog i psihološkog savjetovanja u Dubrovačko – neretvanskoj županiji te dodatna izobrazba postojećih ljudskih kapaciteta za pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

 

Specifični ciljevi poziva: Savjetovanje i pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji, podizanje znanja i svijesti o pravima žrtava nasilja u obitelji, izobrazba zaposlenih u savjetovalištu o pravima i potrebama žrtava nasilja i njihove djece, izobrazba članova županijskih timova iz područja rodno – uvjetovanog nasilja, unapređenja zaštite žrtava, odnosno područja kojima je u fokusu interesa krajnji korisnik.

 

Aktivnosti ovog projekta usmjereni su na nastavak pružanja usluge savjetovanja koje je uspostavljeno projektom Bez Obiteljskog Nasilja (BON), a detaljnije informacije o projektu možete pronaći na web stranici DEŠA – DUBROVNIK .

 

Korisnici se mogu obratiti svakim radnim danom od 8-16h, putem telefona: 020/311-625, e-mail adrese: info@desa-dubrovnik.hr i/ili osobnim dolaskom.