EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE 2018.

Orlandova godina
Pridružite nam se 2018. u obilježavanju Europske godine kulturne baštine, kada pripremamo veliki broj događanja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i na taj se način priključite europskoj proslavi sa zajedničkim ciljem podizanja svijesti o važnosti i značenju kulturne baštine.

Kulturna baština je tkivo naših života i društava. Okružuje nas u gradovima u kojima boravimo, doživljavamo je neposredno u krajolicima, u susretima s raznovrsnim arhitektonskim ostvarenjima, skulpturama, arheološkim kopnenim kao i podvodnim nalazištima. Ne čine je samo književnost, umjetnost i umjetnički predmeti već i tradicijska znanja i umijeća, zanati koje učimo, priče koje pričamo, hrana koju jedemo, glazbu koju slušamo i filmovi koje gledamo. Kulturna baština okuplja zajednice i gradi zajedničko razumijevanje mjesta u kojima živimo. Razvojem tehnologija digitalni svijet također mijenja način na koji pristupamo baštini.

Europski parlament i Vijeće donijeli su 17. svibnja 2017. godine Odluku (EU) 2017/864 o Europskoj godini kulturne baštine 2018.
 

Ciljevi Europske godine kulturne baštine 2018.

Cilj je Europske godine kulturne baštine:

• potaknuti ljude na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe;
• slaviti, razumijevati i štititi njezinu jedinstvenu vrijednost;
• promišljati o mjestu koje kulturna baština zauzima u našim životima;

 
Europska kulturna baština omogućuje nam da bolje razumijemo prošlost te da na taj način ujedno stvaramo čvrsto  polazište za zajedničku budućnost. Stavljanjem kulturne baštine u fokus tijekom 2018. godine naglasit ćemo:

• kako kulturna baština gradi snažnija društva;
• kako stvara radna mjesta i prosperitet;
• njezinu važnost za naše odnose s ostatkom svijeta;
• što možemo poduzeti kako bi kulturnu baštinu zaštitili.
 
 
Teme Europske godine kulturne baštine 2018.

10 inicijativa grupiranih u 4 glavna cilja:
 
Angažman
Zajednička baština: građanima približiti kulturnu baštinu, povijest i zajedničke vrijednosti Europe
Baština u školi: u najranijoj dobi otkriti blaga Europe
Mladi za baštinu: angažirati mlade naraštaje
 
Vrijednost
Novi načini korištenja baštine: ponovno oživiti industrijske, vjerske ili vojne lokacije
Turizam i baština: promicati održiv kulturni turizam
 
Zaštita
Njegovati baštinu: razvijati kvalitetne standarde za zahvate u povijesnom okruženju i na lokacijama baštine
Baština u opasnosti: boriti se protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i upravljati prijetnjama kojima je izložena kulturna baština

Inovacije
Vještine vezane uz baštinu: poboljšati obrazovanje i osposobljavanje za tradicionalna i nova zanimanja
Baština za sve: poticati sudjelovanje i društvene inovacije
Znanost za baštinu: koristiti istraživanje, inovacije, znanost i tehnologiju za bolje očuvanje i prezentiranje baštine
 

Program Kreativna Europa – Europski projekti suradnje

Potpora projekata Europske godine kulturne baštine 2018.

Unutar standardnog poziva za projekte suradnje u potprogramu Kultura, otvorena je dodatna kategorija koja se odnosi na projekte vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018.

Uvedena kategorija usmjerena je na dva specifična cilja:
- upoznavanje i razumijevanje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa te podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima;
- jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Nova kategorija Poziva poticat će projekte koji će u prvoj godini sufinanciranja planirati vidljive aktivnosti u obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018.

Komisija će pokazati naklonosti prema projektima koji svoje aktivnosti nisu usredotočili isključivo na podizanje svijesti ili komunikaciju nego koji će imati trajni učinak i plan održivosti i nakon realizacije projekta.

Za više informacija o Pozivu u programu Kreativna Europa kontaktirajte ced@min-kulture.hr
 
 
Što spremamo?


Tijekom 2018. godine organizirat će se aktivnosti i inicijative diljem Europe, pa tako i diljem Hrvatske, kojima će se nastojati šira javnost zainteresirati za kulturnu baštinu i aktivno uključiti u što veći broj događanja prema predloženim temama.


Kako bismo pružali ažurne informacije o Europskoj godini u Hrvatskoj, tijekom 2017. i 2018. godine novosti i pripremne aktivnosti bit će objavljene na ovoj stranici.

Ministarstvo kulture nastojat će uz promicanje dijaloga i suradnje, obrazovanja i informacija o kulturnoj baštini uključiti :

•    pojedince,
•    udruženja građana i
•    sve ostale relevantne institucije i ustanove

u program obilježavanja Europske godine kulturne baštine u Hrvatskoj, te stoga sve zainteresirane pozivamo da se jave na adresu: europskagodinakulturnebastine2018@min-kulture.hr .
Ako se predloženi program bude uklapao u zadane teme i  odvijao se  u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, bit će uključen u zajednički program.

 
Koordinatorica programa: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić

Link na stranicu Europske komisije


DOKUMENTI

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
PRIJEDLOG ODLUKE EU PARLAMENTA I VIJEĆA
PRIJEDLOG ODLUKE EU PARLAMENTA I VIJEĆA - OPĆI DIO
ODLUKA EU 2017/864 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
EYCH EVENTS IN ENGLISH