SumBooST2 - Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade

EU fondovi

Naziv projekta: SumBooST2 - Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade

Naziv programa: EIT Urban Mobility

Ukupna vrijednost projekta: 193.400,00 €

Početak provedbe projekta:  1.1.2021.

Završetak provedbe projekta:  31.12.2021.

Bespovratna sredstva: 14.948,00 €

 

Projektni partneri

1.       Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu

2.       Grad Dubrovnik

3.       Grad Rijeka

4.       Ericsson Nikola Tesla

 

Opis projekta

Znanstveno-istraživački projekt „Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade (SumBooST2)“ sufinanciran je od strane „EIT Urban Mobility-a“, inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), koje je tijelo Europske Unije.  

 

Cilj projekta je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnosti omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu.

 

Naime, tijekom trajanja projekta u gradovima Rijeci i Dubrovniku istražit će se koliko ljudi između određenih zona grada putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na području zona u kojima se ustanovi veliki broj putovanja navedenim održivim oblicima prijevoza predložiti će se dodatno poboljšanje javnog prijevoza ili biciklističkih ili pješačkih staza kako bi se povećao broj putovanja/kretanja u tim (održivim) oblicima prijevoza, a  posljedično manje automobilima.

 

Rezultati projekta:

Na dnu stranice dostupan je set podataka dobiven inovativnom metodom SUMBooST2.

Naime, cilj projekta je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Navedena metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnost omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu. 

 

Ključni cilj SUMBooST2 projekta je doprinos održivosti prometnog sustava i poticanje promjene modalne raspodjele u korist održivih oblika prometovanja, tj. smanjenje korištenja osobnih automobila u urbanim sredinama. Glavni produkt projekta je alat koji će poslužiti gradskim prometnim planerima za brzu i efikasnu detekciju problema i definiranje održivih prometnih rješenja.

 

Kontakt osoba za više informacija: Tera Cvjetković, email: tcvjetkovic@dubrovnik.hr

Dubrovnik SumBooST2

Dokumenti uz članak
Dubrovnik.csv
Dubrovnik.csv
Dubrovnik.csv