˝Grad ZA djecu“ - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika

Grad ZA djecu

Grad Dubrovnik provodi projekt „Grad ZA djecu“ – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika

 

Naziv projekta: ˝Grad ZA djecu“ - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika

Prijavitelj: Grad Dubrovnik

Partner: Dječji vrtići Dubrovnik

Ukupna vrijednost projekta: 14.080.986,10 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 14.080.986,10 kuna. Projekt u 100%-tnom iznosu financira Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt se provodi u razdoblju od 24. listopada 2018. do 24. travnja 2021. godine (30 mjeseci).

Kratki opis projekta: uskladiti radno vrijeme DV Dubrovnik sa stvarnim potrebama roditelja i unaprijediti usluge u provedbi redovnih i posebnih programa, prvenstveno putem pružanja usluga poslijepodnevnog rada i rada subotom, kao i pružanjem usluga u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta. Unaprjeđenje usluga provodit će se i kroz nabavu opreme za uređenje igrališta, Montessori, senzorne sobe, sportski program i video nadzor. Na temelju nabavljene opreme implementirat će se dva nova posebna programa: Montessori i sportski. Planirano je zapošljavanje novih odgojitelja, asistenata, tehničkog osoblja, kao i zapošljavanje logopeda, psihologa i edukacijskog rehabilitatora. Također, s ciljem unaprjeđenja usluga financirat će se brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija.

Specifični cilj: Osiguravanje usluga za 186 djece rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života putem pružanja usluge poslijepodnevnog rada te pružanje usluge rada subotom za 193 djece.

Cilj projekta˝Grad ZA djecu”: Poboljšanje/unaprjeđenje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika.

 

Rezultati projekta/ mjere učinka projekta:

1.    Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte

2.    Broj djece uključene u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića

3.    Broj djece uključene u usluge rada subotom

4.    Broj odgojitelj/ica zaposlenih za potrebe pružanja usluge rada subotom

5.    Broj zaposlenih tehničkog osoblja

6.    Broj vrtića koji će biti dodatno opremljeni

7.    Razvoj i provedba posebnih programa

8.    Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju

9.    Broj odgojitelj/ica i/ili stručnih suradnika/ca zaposlenih kroz projekt

 

 

Za više informacija o EU fondovima

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika.

 

Europski socijalni fond