Instrument za povezivanje Europe (CEF)

INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (Connecting Europe Facility - CEF) je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte.
 
Područja financiranja:
  • Transport - doprinos stvaranju politike europske prometne infrastrukture s ciljem potpore ulaganjima u izgradnju nove ili obnove i nadogradnje postojeće prometne infrastrukture
  • Energija - doprinos osiguranju opskrbe i razmjene energije iz obnovljivih izvora nadogradnjom postojećih i razvojem novih infrastruktura prijenosa energije od europskog značaja
  • Telekomunikacije - doprinos stvaranju europskog ekosustava interoperabilnih i međusobno povezanih digitalnih usluga koje potpomažu Digitalno jedinstveno tržište

Opći ciljevi:
  • omogućiti da projekti od zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike
  • pridonijeti potpori projekata s europskom dodanom vrijednošću i značajnim društvenim dobrobitima koje tržište ne financira na adekvatan način
  • ukupni proračun CEF Telecom programa iznosi cca 1 mlrd €

Vezane vijesti: