Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika


Naziv projekta: Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Prijavitelj:        Grad Dubrovnik
Partneri:          Zavod za obnovu Dubrovnika

Turistička zajednica grada Dubrovnika

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

Deša Pro d.o.o.

Udruga Deša – Dubrovnik

Art radionica Lazareti

Studentski teatar Lero

Folklorni ansambl Linđo

Dubrovačka ART udruga bez granica

Artur Sebastian Design

Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 33.782.458,92 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 30.944.625,74 kuna, od čega Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 25.995.571,00 kuna.

Projekt se provodi u razdoblju od 17. studenoga 2015. godine do 13. prosinca 2018. godine.

Kratki opis projekta:

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Dobivenim sredstvima obnovit će se tri lađe spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa, zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Projektni tim educirat će se o načinu upravljanja kulturnim dobrima, što će u konačnici osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku te sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a njegovi partneri su javne institucije, privatni i civilni sektor.
Kroz projekt će se voditi i briga o okolišu, uvođenjem obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju tri pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjeti. Projekt je prilagođen osobama s posebnim potrebama, na način da će se turistički vodiči educirati o modelima vođenja osoba s invaliditetom, a izradit će se i maketa Lazareta koja će služiti slijepim osobama za doživljaj kulturne baštine.

Opći cilj projekta Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom, kao doprinos održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu grada Dubrovnika.

Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika je da Grad Dubrovnik, zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te povezivanjem s ostalim kulturnim dobrima, postane prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te time stvori temelje za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Rezultati:

1.    Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvorit će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja;
2.    Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa
3.    Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora, kroz turističku valorizaciju kulturne baštine;
4.    Dubrovnik kao turistička destinacija bit će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj,  nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 
Za više informacija molimo kontaktirajte Grad Dubrovnik ili voditeljicu projekta:

Iva Carević Peković
Voditeljica projekta
Telefon:+385 20 324 060
E-mail: ravnatelj@zod.hr
 
Ana Hilje
Administratorica projekta
Telefon:+385 20 638 210
E-mail: ahilje@dubrovnik.hr

Za više informacija o EU fondovima, posjetite internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr