Poslovnik Gradskog vijeća (pročišćeni tekst)

Na temelju Zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za utvrđivanje pročišćenih tekstova akata Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/97.), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 2. travnja 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika.

Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika obuhvaća Poslovnik Gradskoga vijeća, objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 4/09., Dopunu Poslovnika Gradskoga vijeća, objavljenu u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 4/10., Izmjene i dopune Poslovnika Gradskoga vijeća, objavljene u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 3/11. i Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća, objavljenu u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 5/13.

U tim aktima naznačeno je vrijeme njihova stupanja na snagu.

P O S L O V N I K
Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika
(pročišćeni tekst)