Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Dokumenti upravne jedinice
Repozitorij stranice 'Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje'Repozitorij stranice 'Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje'
Uvid u spis Uvid u spis
Ovjera prijepisa/fotokopije arhiviranog primjerka Ovjera prijepisa/fotokopije arhiviranog primjerka
Prijava početka ili nastavka građenja Prijava početka ili nastavka građenja
Prijava početka radova na uklanjanju građevine Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Produljenje lokacijske dozvole Produljenje lokacijske dozvole
Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti 
parcelacijskog elaborata Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata
Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabi građevine Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabi građevine
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom
Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom Zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune lokacijske dozvole Zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (01.listopada 2007.) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (01.listopada 2007.)
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (15. veljače 1968.) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (15. veljače 1968.)
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, ratna šteta Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, ratna šteta
Obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta Obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta
Obavijest o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta Obavijest o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo