Novine u prostornom uređenju i gradnji

Doneseni su novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje koji se  primjenjuju od 01. siječnja 2014. godine i to:
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o građevinskoj inspekciji

objavljeni u Narodnim novinama br. 153/13 od 18. prosinca 2013. godine i stupili na snagu 01. siječnja 2014. godine.
Drugi posebni zakoni i podzakonski propisi (pravilnici i tehnički propisi) moraju se uskladiti s predmetnim zakonima do 01. siječnja 2015. godine.