Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 22.07.22.

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.

Gradsko vijeće

85. Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika
86. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika
87. Odluka o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika
88. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
89. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
89. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
90. Odluka o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
91. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
92. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika
93. Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja
94. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe
95. Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana kao provedbenog akta Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnika za financijsko razdoblje od 2021. – 2027. godine
96. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
97. Odluka o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji, sklopljenog 15. studenog 2019., između Grada Dubrovnika i Palma Plus, vl. Dubravko Ivelja
98. Odluka o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji, sklopljenog 18. studenog 2019., između Grada Dubrovnika i obrta Mesnice „T-BONE STEAK“, vl. Božo Pulić i Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji sklopljenog 1. prosinca 2020. između Grada Dubrovnika i T-BONE STEAK d.o.o.
99. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
100. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
101. Izmjene i dopune Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika
102. Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile
103. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
104. Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola s područja Grada Dubrovnika
105. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika
106. Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1. Ugovora o kreditu broj 5119900277 između društva UTD Ragusa d.d. i ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
107. Zaključak o utvrđivanju članova Upravnog odbora i imenovanju članova Izvršnog odbora u Upravljačkoj komisiji za provođenje Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“
108. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu
109. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu

Gradonačelnik

110. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš