Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

99. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

Izmjene i dopune

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

 

 

                                                                       Članak 1.

 

U  Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 22/21, 3/22 ) članak 2. mijenja se i glasi:

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.670.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 2.470.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     200.000,00   

2.

CESTA NUNCIJATA

                        270.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     270.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                        470.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     200.000,00   

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     270.000,00   

 

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika (UO za izgradnju i upravljanje projektima)
 2. CESTA NUNCIJATA - izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata – provedba arheoloških istraživanja, izrada projekta semaforizacije novog raskrižja. Predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.

 

 

b)    Groblja

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

                     2.200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  2.200.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

                     2.200.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  2.200.000,00   

 

 1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

                                                  

 

Članak 2.

 

U  Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 22/21, 3/22 ) članak 3. mijenja se i glasi:

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 4.008.800,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 365.800,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 2.863.000,00 kuna, turistička pristojba u iznosu od 280.000,00 kuna te fondovi u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

 

            a) Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        365.800,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     365.800,00   

2.

PROMETNICA IZA ZGRADA - KINESKI ZID

                        200.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     200.000,00   

3.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        400.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     400.000,00   

4.

LEGALIZACIJA CESTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        500.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     500.000,00   

5.

PROMETNE POVRŠINE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        100.000,00   

5.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                     100.000,00   

6.

SEMAFORI (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                     1.340.000,00   

6.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                     130.000,00   

6.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     710.000,00   

6.3.

Izvor financiranja: fondovi

                                     500.000,00   

7.

AUTOBUSNE ČEKAONICE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                          50.000,00   

7.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                        50.000,00   

 

 

 

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                     2.955.800,00   

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  1.810.000,00   

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     365.800,00   

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba

                                     280.000,00   

8.4.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi

                                     500.000,00   

 

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. (UO za izgradnju i upravljanje projektima )
 2. PROMETNICA IZA ZGRADA – KINESKI ZID – izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Izrađen je idejni projekt, te slijedi izrada glavnog projekta i geodetskog parcelacijskog elaborata.

 

 

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.
 2. LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika
 3. PROMETNE POVRŠINE – nabava opreme na prometnim površinama
 4. SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu
 5. AUTOBUSNE ČEKAONICE – nabava i ugradnja novih čekaonica i nadstrešnica na autobusnim stajalištima

 

 

b) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        242.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     242.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                        242.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     242.000,00   

 

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

 1. LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika (UO za promet).

 

c) Javne zelene površine

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA

                          10.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

2.

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA - STARA MOKOŠICA

                        250.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     250.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno javne zelene površine

                        260.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     260.000,00   

 

1.   ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA - priprema dokumentacije, izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

2.   UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA – STARA MOKOŠICA – uređenje javnih površina u Staroj Mokošici – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova.

 

 

a)    Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

JAVNA RASVJETA  STARA MOKOŠICA

                        151.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     151.000,00   

2.

JAVNA RASVJETA LOPUD

                        400.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     400.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

                        551.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     551.000,00   

 

 1. JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA – završetak rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete u Staroj Mokošici (Staro selo, Put uz more, Ulica Put od Osojnika).
 2. JAVNA RASVJETA LOPUD – Ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja. Projekt sufinanciran od Ministarstva regionalnih razvoja i fondova EU.

                             

                                                                      Članak 3.

 

U  Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 22/21, 3/22 ) članak 4. mijenja se i glasi:

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 31.284.280,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.140.000,00 kuna, fondova 12.027.000,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 4.117.280,00 kuna, te kredit u iznosu od 14.000.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

CESTA GORNJA SELA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     200.000,00   

2.

LAPADSKA OBALA

                   15.244.280,00   

2.1.

Izvor financiranja: fondovi

                                12.027.000,00   

2.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  3.217.280,00   

3.

VATROGASNI DOM ZATON- REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA

                        700.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     330.000,00   

3.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     370.000,00   

 

 

 

 

4.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                   16.144.280,00   

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  3.787.280,00   

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi

                                12.027.000,00   

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi

                                     330.000,00   

       

 

 

 1. CESTA GORNJA SELA - izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).
 2. LAPADSKA OBALA – Radovi rekonstrukcije i proširenja prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 
 3. VATROGASNI DOM ZATON – REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - Rekonstrukcija cestovnog križanja na državnoj cesti D8. Potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje-rekonstrukcije istog. Proveden postupak nabave od strane Hrvatskih cesta i potpisan ugovor s izvođačem. Slijedi potpis Ugovora s Hrvatskim cestama o sufinanciranju navedenog.

 

 

b)    Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

                          10.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                        10.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                          10.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi

                                        10.000,00   

 

 1. SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE –  sanacija obale Rijeke Dubrovačke. Proširenje obale, izgradnja šetnice sa biciklističkom stazom i infrastrukturom.

 

 

c)    Javne zelene površine

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PARK GRADAC

                        800.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     800.000,00   

2.

IGRALIŠTE KOMOLAC

                          10.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

3.

IGRALIŠTE NA GORICI

                          10.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

4.

PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

                          10.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

5.

SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK

                        300.000,00   

5.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     300.000,00   

 

 

 

6.

Sveukupno javne zelene površine

                     1.130.000,00   

6.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     330.000,00   

6.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     800.000,00   

 

 1. PARK GRADAC – Projektantske usluge za rekonstrukciju Parka Gradac i krajobraze arhitekture.
 2. IGRALIŠTE KOMOLAC – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.
 3. IGRALIŠTE NA GORICI – rekonstrukcija postojećeg igrališta dodatnim sadržajima  i poboljšanje postojećih.
 4. PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – projektno rješenje obuhvaća krajobrazno uređenje platoa platane s otvorenim prostorom za druženje i odmor, izgradnju javnog sanitarnog čvora i uređenje javnog parkirališta za mopede.
 5. SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK – rekonstrukcija i sanacija podloge postojećeg igrališta

 

 

d)  Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

14.000.000,00 

1.1.

Izvor financiranja: kredit

14.000.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

                        14.000.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: kredit

14.000.000,00

 

 1. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela koja će se zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama koje povećavaju energetsku učinkovitost sustava.

 

                                                                      

Članak 4.

 

U  Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 22/21, 3/22 ) članak 6. mijenja se i glasi:

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 37.973.080,00 kuna.

         

                                                         

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/14

URBROJ: 2117-1-09-22-09

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------