Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 21. srpnja 2022.Objavljeno: 22.07.22.

90. Odluka o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članaka 26., 33., 44. stavka 2. i 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i 110/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa

i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1)

u zoni posebnog prometnog režima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila, kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 10/14, 18/15, 5/16, 8/16, 7/18, 6/19, 9/20, 14/21 i 25/21) u članku 8.b stavku 2. točki 5. iza riječi: „putovanjima“ dodaju se riječi: „u međunarodnom prometu“.

 

 

Članak 2.

 

Članak 10. mijenja se i glasi:

 

Naknadu iz članka 8. nije dužna platiti turistička agencija te vlasnik vozila; pravna ili fizička osoba-obrtnik, koji prilikom rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja dokaže kupnju grupnog Dubrovnik Pass-a, upisom grupnog koda Dubrovnik Pass-a i to ako se prijevoz obavlja:

      osobnim automobilom kategorije  M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) dokaže kupnju za najmanje 5 osoba

      srednjim autobusom od 9-30 mjesta dokaže kupnju za najmanje 10 osoba

      velikim autobusom preko 30 mjesta dokaže kupnju za najmanje 30 osoba.“

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 340-01/21-01/71  

URBROJ: 2117-1-09-22-08

Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------