20. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog  vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u utorak, 12. ožujka  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

      G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-20                                                     

Dubrovnik, 1. ožujka 2019.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  20. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za  utorak, 12. ožujka  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Izvješće Mandatnog odbora.

 

2.    Vijećnička pitanja.

 

3.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

 

4.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

6.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto.

 

8.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini.

 

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik.

 

10.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž.

 

11.  Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

 

12.  Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre.

 

15.  Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnika Mata Frankovića podnijeti Prijavu za sudjelovanjem u javnom nadmetanju prema Javnom pozivu za kupnju dionica trgovačkog društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.

 

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 12m2.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 16m2.

 

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 945/3 k.o. Obuljeno, površine 17m2.

 

22.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Ivice Zeka za izgradnju niske samostojeće građevine stambene namjene s bazenom na građevnoj čestici koja nosi katastarsku oznaku 112 k.o. Orašac u Orašcu.

 

23.  Prijedlog zaključka o preuzimanju obveze prijevremenog konačnog povrata kredita broj 7105815822 i broj 7105835015 na ime Marijana Puhjera i broj 7107353818 na ime Nikša Spremić.

 

24.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini.

 

26.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik.

 

29.  Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

 

30.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

31.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

32.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

33.  Prezentacija projekta Participativno budžetiranje.

 

 

Prijedlozi akata za točke od 28. do 32. bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                       

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
3.1. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
3.1. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
3.1. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
4.1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.
4.1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.
4.1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.
4.2.Opći dio I. rebalans.doc
4.2.Opći dio I. rebalans.doc
4.2.Opći dio I. rebalans.doc
4.3.Posebni dio I. rebalans.doc
4.3.Posebni dio I. rebalans.doc
4.3.Posebni dio I. rebalans.doc
4.5. Obrazloženje I.rebalansa 2019-1.doc
4.5. Obrazloženje I.rebalansa 2019-1.doc
4.5. Obrazloženje I.rebalansa 2019-1.doc
4.6.Plan razvojn.prog.Rebalans I..xls
4.6.Plan razvojn.prog.Rebalans I..xls
4.6.Plan razvojn.prog.Rebalans I..xls
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
6. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika
6. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika
6. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika
7. Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
7. Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
7. Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog boravka u Dječjim vrtićima Dubrovnik.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog boravka u Dječjim vrtićima Dubrovnik.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog boravka u Dječjim vrtićima Dubrovnik.
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž
11. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
12. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika
12. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika
12. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
13.Tablica Program gradnje 2019.xls
13.Tablica Program gradnje 2019.xls
13.Tablica Program gradnje 2019.xls
14. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre
14. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre
14. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre
15. Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika
15. Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika
15. Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika
16. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
16. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
16. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.
19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 12m2
19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 12m2
19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 12m2
20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 16m2
20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 16m2
20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 16m2
21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 945/3 k.o. Obuljeno, površine 17m2
21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 945/3 k.o. Obuljeno, površine 17m2
21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj  uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 945/3 k.o. Obuljeno, površine 17m2
22. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Ivice Zeka za izgradnju niske samostojeće građevine stambene namjene s bazenom na građevnoj čestici koja nosi katastarsku oznaku 112 k.o. Orašac u Orašcu
22. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Ivice Zeka za izgradnju niske samostojeće građevine stambene namjene s bazenom na građevnoj čestici koja nosi katastarsku oznaku 112 k.o. Orašac u Orašcu
22. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Ivice Zeka za izgradnju niske samostojeće građevine stambene namjene s bazenom na građevnoj čestici koja nosi katastarsku oznaku 112 k.o. Orašac u Orašcu
23. Prijedlog zaključka o preuzimanju obveze prijevremenog konačnog povrata kredita broj 7105815822 i broj 7105835015 na ime Marijana Puhjera i broj 7107353818 na ime Nikša Spremić
23. Prijedlog zaključka o preuzimanju obveze prijevremenog konačnog povrata kredita broj 7105815822 i broj 7105835015 na ime Marijana Puhjera i broj 7107353818 na ime Nikša Spremić
23. Prijedlog zaključka o preuzimanju obveze prijevremenog konačnog povrata kredita broj 7105815822 i broj 7105835015 na ime Marijana Puhjera i broj 7107353818 na ime Nikša Spremić
24. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
24. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
24. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
25. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini
25. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini
25. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
33. Prezentacija projekta Participativno budžetiranje
33. Prezentacija projekta Participativno budžetiranje
33. Prezentacija projekta Participativno budžetiranje