Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 24.01.19.

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.

Gradsko vijeće

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
4. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
5. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan preko čest. zem. 16 k.o. Luka Šipanska
6. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
8. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2109. godinu
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
10. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu
11. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2019. godinu
12. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2019. godinu
13. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu
14. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu
15. Zaključak o usvajanju Strategija razvoje športa u Gradu Dubrovniku
16. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2019. Godinu
17. Zaključak o poništenju javnog poziva za izbor članova Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika
18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo maestru Đelu Jusiću
19. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Lucianu Capursu – Lučiju
20. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Danielu Guischardu
21. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Dubravku Kovačeviću
22. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika mons. don Tomi Lučiću
23. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika prof. dr. sc. Luku Miliću
24. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika NK GOŠK – DUBROVNIK 1919
25. Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika

Gradonačelnik

26. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
27. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu