Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“, broj 1/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu

i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Dubrovnika.

 

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar Grada Dubrovnika u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp i objekt za robinzonski smještaj.

 

 

Članak 2.

 

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor te iznosi:

 

REDNI BROJ

NASELJE

VISINA PAUŠALNOG POREZA

PO KREVETU (kn)

I.               

Dubrovnik

750,00 kn

II.             

Lozica, Sustjepan, Bosanka, Čajkovići, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Komolac, Mokošica, Nova Mokošica, Orašac, Petrovo selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Trsteno, Zaton

525,00 kn

III.            

Brsečine, Čajkovica, Dubravica, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Lopud, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Suđurađ, Sv. Andrija, Šipanska Luka, Šumet

375,00 kn

 

 

Članak 3.

 

Visina paušalnog poreza smještajnoj jedinici u kampu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi kamp te iznosi:

 

REDNI BROJ

NASELJE

VISINA PAUŠALNOG POREZA

PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU (kn)

I.               

Dubrovnik

750,00 kn

II.             

Lozica, Sustjepan, Bosanka, Čajkovići, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Komolac, Mokošica, Nova Mokošica, Orašac, Petrovo selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Trsteno, Zaton

525,00 kn

III.            

Brsečine, Čajkovica, Dubravica, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Lopud, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Suđurađ, Sv. Andrija, Šipanska Luka, Šumet

375,00 kn

 

 

Članak 4.

 

Visina paušalnog poreza smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se  ovisno o naselju u kojem se nalazi objekt te iznosi:

 

REDNI BROJ

NASELJE

VISINA PAUŠALNOG POREZA

U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ (kn)

I.               

Dubrovnik

750,00 kn

II.             

Lozica, Sustjepan, Bosanka, Čajkovići, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Komolac, Mokošica, Nova Mokošica, Orašac, Petrovo selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Trsteno, Zaton

525,00 kn

III.            

Brsečine, Čajkovica, Dubravica, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Lopud, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Suđurađ, Sv. Andrija, Šipanska Luka, Šumet

375,00 kn

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 011-01/19-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-06

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------