Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo maestru Đelu Jusiću

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli „Nagrade Dubrovnika za životno djelo“

 

 

maestru Đelu Jusiću dodjeljuje se „Nagrada Dubrovnika za životno djelo“ za 2018. godinu.

 

 

KLASA: 061-01/19-01/07

URBROJ: 2117/01-09-19-1

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------