Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 29.12.21.

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.

Gradsko vijeće

184. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
185. Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika
186. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Dubrovnika
187. Odluka o poništenju Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad
188. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
189. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021.-2027
190. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove
191. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja školskih športskih dvorana osnovnih škola Grada Dubrovnika na korištenje bez naknade
192. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i na privremeno korištenje športskih dvorana osnovnih škola Grada Dubrovnika
193. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
194. Zaključak o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji
195. Zaključak o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika
196. Zaključak o izmjeni Zaključka o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)
197. Izmjene i dopune cjenika Dubrovačke kartice
198. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
199. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića
200. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar
201. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“
202. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
203. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
204. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića
205. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik
206. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića
207. Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
208. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Gradonačelnik

209. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika