Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 25 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 29.12.21.

203. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre

                         

                

1.    U Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, na mandatno  razdoblje od četiri (4)  godine, imenuju se:

 

1.    Damir Čokljat,

2.    Sanja Mlinarić-Vrbica.

  

        2.   Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenom glasniku 

              Grada Dubrovnika“.

   

 

KLASA: 013-03/21-03/48

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------