Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 19.11.20.

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.

Gradsko vijeće

136. Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
137. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
138. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
139. Odluka o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
140. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
141. Odluka o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.
142. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.
143. Odluka o davanju suglasnosti za davanje založnog prava u korist Erste & Steiermaerkische Bank d.d.
144. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi
145. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2021. godini.
146. Odluka o sastavu urbanog područja Dubrovnika
147. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
148. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Koločepa
149. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
150. Program obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.
151. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.
152. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.
153. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu
154. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
155. Plan djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu
156. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Dubrovnik u 2021. godini
157. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Dubrovnika 2018.-2028. godina.
158. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.
159. Rješenje o razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i medijske kulture.
160. Rješenje o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i medijske kulture

Gradonačelnik

161. Plan vježbi civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2020. godinu
162. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave