Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

152. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama

izvan Povijesne jezgre

 

­                                      

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA IZVAN POVIJESNE JEZGRE (Sl. glasnik Grada Dubrovnika br. 13/14, 8/15, 11/15, 4/16, 8/16, 11/16, 12/16, 17/16., 5/18. 14/18.,3/19 i 11/19., 1/20., 6/20. i 9/20.) dodaje se slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova LAPAD, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

Mata Vodopića

  

-          dodaje se:

 

Restoran „LAPAD“, 120,00 m2 na otvorenom prostoru između restorana i tenis terena, dio čest. zem. 932/4 k.o. Gruž

 

Članak 2.

                                                                     

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                         

 

KLASA: 363-05/20-01/126                                                

URBROJ: 2117/01-09-20-8 

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------