13. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja  2018., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.


 


 
 
      G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-13                                                     
Dubrovnik, 8. lipnja 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
Sazivam  13. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  ponedjeljak, 18. lipnja  2018., s početkom u 11:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 
D n e v n i  r e d
 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana Grada Dubrovnika URBACT III – Tech Town.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Libertasa d. o. o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d. d. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d. o. o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća  o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Rezervat Lokrum za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2017. godinu

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2017. godinu.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

 
 
Materijali za 33. točku predloženog dnevnog reda dostavljeni su Vam uz poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
 
 
U privitku Vam dostavljamo Izvještaj o provedenoj analizi postupka bagatelne i jednostavne nabave Vodovoda Dubrovnik d.o.o. (uvod), a cjelovite materijale možete dobiti na uvid u uredovno vrijeme u Službi Gradskog vijeća.
 
U privitku Vam na znanje dostavljamo Izvješće o radu i poslovanju Zaklade „Blaga Djela“ za 2017. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća:
 mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_socijalnoj_skrbi.doc
2.Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_socijalnoj_skrbi.doc
2.Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_socijalnoj_skrbi.doc
3.Zak.Akcijski_plan._gradonačelnik-gradsko_vijeće.doc
3.Zak.Akcijski_plan._gradonačelnik-gradsko_vijeće.doc
3.Zak.Akcijski_plan._gradonačelnik-gradsko_vijeće.doc
3.Dubrovnik_TechTown_Hrv_verzija.pdf
3.Dubrovnik_TechTown_Hrv_verzija.pdf
3.Dubrovnik_TechTown_Hrv_verzija.pdf
4.Povjerenstva_za_provjeru_ispunjavanja_propisanih_uvjeta.docx
4.Povjerenstva_za_provjeru_ispunjavanja_propisanih_uvjeta.docx
4.Povjerenstva_za_provjeru_ispunjavanja_propisanih_uvjeta.docx
5.Povjerenstvo_za_ocjenu_programa.docx
5.Povjerenstvo_za_ocjenu_programa.docx
5.Povjerenstvo_za_ocjenu_programa.docx
Boninovo_izvješće_2017..PDF
Boninovo_izvješće_2017..PDF
Boninovo_izvješće_2017..PDF
7.Čistoća-izvješće_tekstualni_dio.pdf
7.Čistoća-izvješće_tekstualni_dio.pdf
7.Čistoća-izvješće_tekstualni_dio.pdf
IZVJEŠĆE_O_RADU_UPRAVE_DRUŠTVA_DOMOUPRAVA_DUBROVNIK_d.o.o._ZA_2017..doc
IZVJEŠĆE_O_RADU_UPRAVE_DRUŠTVA_DOMOUPRAVA_DUBROVNIK_d.o.o._ZA_2017..doc
IZVJEŠĆE_O_RADU_UPRAVE_DRUŠTVA_DOMOUPRAVA_DUBROVNIK_d.o.o._ZA_2017..doc
9.GODIŠNJE_IZVJEŠĆE_O_POSLOVANJU_DURA_2017.pdf
9.GODIŠNJE_IZVJEŠĆE_O_POSLOVANJU_DURA_2017.pdf
9.GODIŠNJE_IZVJEŠĆE_O_POSLOVANJU_DURA_2017.pdf
10.Groblje_Dubac-izvješće_17..docx
10.Groblje_Dubac-izvješće_17..docx
10.Groblje_Dubac-izvješće_17..docx
11.Hotel_Gruž-izvješće_17.-h.gruž.docx
11.Hotel_Gruž-izvješće_17.-h.gruž.docx
11.Hotel_Gruž-izvješće_17.-h.gruž.docx
12.Libertas-Godišnje_izvješće_2017_[002].doc
12.Libertas-Godišnje_izvješće_2017_[002].doc
12.Libertas-Godišnje_izvješće_2017_[002].doc
13.Luka_Dubrovnik-Godišnje_Izvješće_2017.docx
13.Luka_Dubrovnik-Godišnje_Izvješće_2017.docx
13.Luka_Dubrovnik-Godišnje_Izvješće_2017.docx
14.SANITAT_IZVJESCE2017.doc
14.SANITAT_IZVJESCE2017.doc
14.SANITAT_IZVJESCE2017.doc
15.Vodovod-Izvješce_o_poslovanju_2017.pdf
15.Vodovod-Izvješce_o_poslovanju_2017.pdf
15.Vodovod-Izvješce_o_poslovanju_2017.pdf
16._Vrtlar-Izvještaj_17.doc
16._Vrtlar-Izvještaj_17.doc
16._Vrtlar-Izvještaj_17.doc
17.Godišnje_izvješće_APOS_.doc
17.Godišnje_izvješće_APOS_.doc
17.Godišnje_izvješće_APOS_.doc
17.APOS_-Izvjesce__ravnatelja_Gradskom_vijecu_za_2017.pdf
17.APOS_-Izvjesce__ravnatelja_Gradskom_vijecu_za_2017.pdf
17.APOS_-Izvjesce__ravnatelja_Gradskom_vijecu_za_2017.pdf
18.LOKRUM-izvjesce_za_2017.rar
18.LOKRUM-izvjesce_za_2017.rar
18.LOKRUM-izvjesce_za_2017.rar
19.DMD_Izvjestaj_o_radu_2017.zip
19.DMD_Izvjestaj_o_radu_2017.zip
19.DMD_Izvjestaj_o_radu_2017.zip
20.DKD_izvješće_o_radu_2017.rar
20.DKD_izvješće_o_radu_2017.rar
20.DKD_izvješće_o_radu_2017.rar
21.DLJI_-Izvještaj_o_radu_ustanove_2017..pdf
21.DLJI_-Izvještaj_o_radu_ustanove_2017..pdf
21.DLJI_-Izvještaj_o_radu_ustanove_2017..pdf
22.Dubrovacki_muzeji,_Izvješće_o_radu_u_2017.,_s_troskovima,_finalno.doc
22.Dubrovacki_muzeji,_Izvješće_o_radu_u_2017.,_s_troskovima,_finalno.doc
22.Dubrovacki_muzeji,_Izvješće_o_radu_u_2017.,_s_troskovima,_finalno.doc
23.DSO_Izvješće_o_radu.pdf
23.DSO_Izvješće_o_radu.pdf
23.DSO_Izvješće_o_radu.pdf
24.Linđo_-izvjesce_o_radu.pdf
24.Linđo_-izvjesce_o_radu.pdf
24.Linđo_-izvjesce_o_radu.pdf
25.PZ_-_KMD.doc
25.PZ_-_KMD.doc
25.PZ_-_KMD.doc
25.Izvješće_ravnatelja_o_radu_KMD_za_2017._godinu.doc
25.Izvješće_ravnatelja_o_radu_KMD_za_2017._godinu.doc
25.Izvješće_ravnatelja_o_radu_KMD_za_2017._godinu.doc
26.Izvješće_o_poslovanju_-_Kinematografi_2017.doc
26.Izvješće_o_poslovanju_-_Kinematografi_2017.doc
26.Izvješće_o_poslovanju_-_Kinematografi_2017.doc
27.MDRD_Izvj_o_radu_2017.pdf
27.MDRD_Izvj_o_radu_2017.pdf
27.MDRD_Izvj_o_radu_2017.pdf
28.PRIRODOSLOVNI-Izvjesće_o_radu_za_2017._za_grad.rar
28.PRIRODOSLOVNI-Izvjesće_o_radu_za_2017._za_grad.rar
28.PRIRODOSLOVNI-Izvjesće_o_radu_za_2017._za_grad.rar
29.UGD_Izvješće_o_radu_za_2017..pdf
29.UGD_Izvješće_o_radu_za_2017..pdf
29.UGD_Izvješće_o_radu_za_2017..pdf
30.ZOD_IZVJESCE_2017.pdf
30.ZOD_IZVJESCE_2017.pdf
30.ZOD_IZVJESCE_2017.pdf
31.Dječji_vrtići_Dubrovnik_TEKSTUALNO_IZVJEŠĆE_ZA_2017_GODINU.doc
31.Dječji_vrtići_Dubrovnik_TEKSTUALNO_IZVJEŠĆE_ZA_2017_GODINU.doc
31.Dječji_vrtići_Dubrovnik_TEKSTUALNO_IZVJEŠĆE_ZA_2017_GODINU.doc
32.Izvješće_o_radu_JU_športi_objekti_Dubrovnik_za_2017..doc
32.Izvješće_o_radu_JU_športi_objekti_Dubrovnik_za_2017..doc
32.Izvješće_o_radu_JU_športi_objekti_Dubrovnik_za_2017..doc