19. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 21. ožujka 2023., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

>

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  19. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za utorak, 21. ožujka 2023., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge

 

5.    Prijedlog odluka o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

 

6.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – parka i pješačke staze na Boninovu.

 

7.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačke staze (ulice koja spaja Dalmatinsku ulicu i ulicu Kneza Domagoja).

 

 

8.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – javne zelene površine uz cestu Liechtensteinov put (kod crkve Gospe od Milosrđa).

 

9.    Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge obavljanja javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) – otok Koločep (Gornje Čelo).

 

10.  Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude HT-a d.d. za usluge veleprodajnog pristupa na bežičnim pristupnim mrežama koje su izgrađene uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova i standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacije infrastrukture i povezane opreme (kabelska kanalizacija).

 

11.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini.

 

12.  Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

 

15.  Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

17.  Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

18.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

19.  Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra, za dio nekretnine oznake čest.zem. čest.zem. 1079 površine 512 m2, dio čest.zem. 1081/3 u površini 88 m2 i čest.zem. 1080 u površini od 46 m2 sve k.o. Prijevor.

 

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 944/3  u površini od 26 m2 upisane u zk.ul. 11 k.o. Obuljeno.

 

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1254/2  upisane u zk.ul. 197 k.o. Gruž u površini od 2 m2.

 

23.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka II. Ugovora o zamjeni nekretnine s društvom Hrvatske ceste d.o.o.

 

24.  Prijedlog zaključka o zaključivanju Dodatka Diobnom ugovoru sa društvom KONZUM PLUS d.o.o.

 

25.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka II Ugovoru o financiranju izgradnje groblja Dubac.

 

26.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Dubac.

 

27.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.

 

28.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar 2. etape izgradnje groblja Dubac.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o  stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2023. godinu.

 

31.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2023. godinu.

 

32.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi  za 2023. godinu.

 

33.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

34.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2023. godinu.

 

35.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i športsko-plesnih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023. godini.

 

36.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za  2023.

 

37.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za  2023. godinu.

 

38.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

 

39.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih knjižnica.

 

40.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma Marina Držića.

 

41.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih ljetnih igara.

 

 

 

42.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta FA Linđo.

 

43.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

44.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kinematografa Dubrovnik.

 

45.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.

 

46.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkih muzeja.

 

47.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog (prvih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu..pdf
2.Prijedlog (prvih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu..pdf
2.Prijedlog (prvih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu..pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu UTD RAGUSA d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu UTD RAGUSA d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu UTD RAGUSA d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge.pdf
5.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.pdf
5.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.pdf
5.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–parka i pješačke staze na Boninovu.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–parka i pješačke staze na Boninovu.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–parka i pješačke staze na Boninovu.pdf
7.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–pješačke staze (ulica koja spaja Dalmatinsku ulicu i ulicu Kneza Domagoja).pdf
7.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–pješačke staze (ulica koja spaja Dalmatinsku ulicu i ulicu Kneza Domagoja).pdf
7.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi–pješačke staze (ulica koja spaja Dalmatinsku ulicu i ulicu Kneza Domagoja).pdf
8.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-javne zelene površine uz Liechtensteinov put.pdf
8.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-javne zelene površine uz Liechtensteinov put.pdf
8.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-javne zelene površine uz Liechtensteinov put.pdf
9.Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u obalnom pomorskom prometu.pdf
9.Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u obalnom pomorskom prometu.pdf
9.Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u obalnom pomorskom prometu.pdf
10.Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude HT-a za usluge veleprodajnog pristupa na bežičnim pristupnim mrežama.pdf
10.Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude HT-a za usluge veleprodajnog pristupa na bežičnim pristupnim mrežama.pdf
10.Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude HT-a za usluge veleprodajnog pristupa na bežičnim pristupnim mrežama.pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023..pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023..pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023..pdf
12.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
12.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
12.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina van povijesne jezgre.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina van povijesne jezgre.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina van povijesne jezgre.pdf
14.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
14.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
14.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
15.Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada.pdf
15.Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada.pdf
15.Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada.pdf
16.Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
16.Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
16.Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
17.Prijedlog program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2023..pdf
17.Prijedlog program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2023..pdf
17.Prijedlog program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2023..pdf
18.Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2023..pdf
18.Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2023..pdf
18.Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2023..pdf
19.Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada DUbrovnika za 2023..pdf
19.Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada DUbrovnika za 2023..pdf
19.Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada DUbrovnika za 2023..pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1079 ko Prijevor.pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1079 ko Prijevor.pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1079 ko Prijevor.pdf
21.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.944-3 ko Obuljeno.pdf
21.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.944-3 ko Obuljeno.pdf
21.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.944-3 ko Obuljeno.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1254-2 ko Gruž.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1254-2 ko Gruž.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1254-2 ko Gruž.pdf
23.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka II Ugovoru o zamjeni nekretnine s društvom  Hrvatske ceste d.o.o..pdf
23.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka II Ugovoru o zamjeni nekretnine s društvom Hrvatske ceste d.o.o..pdf
23.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka II Ugovoru o zamjeni nekretnine s društvom  Hrvatske ceste d.o.o..pdf
24.Prijedlog zaključka o zaključivanju Dodatka diobnom ugovoru s društvom KONZUM PLUS d.o.o._compressed (1).pdf
24.Prijedlog zaključka o zaključivanju Dodatka diobnom ugovoru s društvom KONZUM PLUS d.o.o._compressed (1).pdf
24.Prijedlog zaključka o zaključivanju Dodatka diobnom ugovoru s društvom KONZUM PLUS d.o.o._compressed (1).pdf
25.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka II Ugovoru o financiranju izgradnje groblja Dubac.pdf
25.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka II Ugovoru o financiranju izgradnje groblja Dubac.pdf
25.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka II Ugovoru o financiranju izgradnje groblja Dubac.pdf
26.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Dubac.pdf
26.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Dubac.pdf
26.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Dubac.pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar 2.etape izgradnje groblja Dubac.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar 2.etape izgradnje groblja Dubac.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar 2.etape izgradnje groblja Dubac.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.pdf
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.pdf
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.pdf
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.pdf
31.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja.pdf
31.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja.pdf
31.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja.pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2023..pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2023..pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2023..pdf
33.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023..pdf
33.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023..pdf
33.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023..pdf
34.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje, programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2023..pdf
34.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje, programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2023..pdf
34.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje, programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2023..pdf
35.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i športsko-plesnih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023..pdf
35.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i športsko-plesnih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023..pdf
35.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i športsko-plesnih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023..pdf
36.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za  provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
36.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
36.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za  provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
37.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
37.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
37.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.pdf
38.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.pdf
38.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.pdf
38.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.pdf
39.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih knjižnica.pdf
39.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih knjižnica.pdf
39.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih knjižnica.pdf
40.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma Marina Držića.pdf
40.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma Marina Držića.pdf
40.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma Marina Držića.pdf
41.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih ljetnih igara.pdf
41.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih ljetnih igara.pdf
41.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačkih ljetnih igara.pdf
42.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Folklornog ansambla Linđo.pdf
42.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Folklornog ansambla Linđo.pdf
42.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Folklornog ansambla Linđo.pdf
43.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik.pdf
43.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik.pdf
43.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik.pdf
44.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kinematografa Dubrovnik.pdf
44.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kinematografa Dubrovnik.pdf
44.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kinematografa Dubrovnik.pdf
45.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodslovnog muzeja.pdf
45.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodslovnog muzeja.pdf
45.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodslovnog muzeja.pdf
46.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkih muzeja.pdf
46.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkih muzeja.pdf
46.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkih muzeja.pdf
47.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkog simfonijskog orkestra.pdf
47.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkog simfonijskog orkestra.pdf
47.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dubrovačkog simfonijskog orkestra.pdf