35. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

35. sjednica Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika održat će se u četvrtak, 17. prosinca 2020., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

                                 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

Sazivam  35. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za četvrtak, 17. prosinca 2020., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

0.    Izvješće Mandatnog odbora.

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac – Vrtovi sunca“.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

 

4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

 

5.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog odluke o cijeni toplog obroka za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi prava prvenstva priveza na dijelu neospornog pomorskog dobra, čest. zem. 1170/9 (s.i.1170/2) k.o. Petrovo selo.

 

8.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“.

 

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2020. godinu.

 

13.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu stambenu zgradu izgrađene na čest. zem. 327/1, 327/2 i čest. zgr. 83/4, 452 i 453 sve k.o. Luka Šipan.

 

14.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, rekonstruiranu zgradu stambene namjene na čest.zem.932/2 i 933 sve k.o. Mokošica.

 

15.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za pripadajući dio stambene zgrade k.č.br.375 k.o. Obuljeno.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Predugovora o prijenosu poslovnih udjela s Općinom Mljet.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Dubrovačke lučice d.o.o.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanja Demografske razvojne strategije Grada Dubrovnika.

 

19.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora sa HEP Ods d.o.o. o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine čest. zem. 2468 k.o. Dubrovnik.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1272 k.o. Dubrovnik.

 

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1333/1 k.o. Gruž.

 

22.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta OŠ Ivana Gundulića.

 

23.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Mokošica.

 

24.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Marina Držića.

 

25.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Marina Getaldića.

 

26.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik.

 

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u Rezervat Lokrum.

 

 

Prijedlozi akata za 26. i 27.  točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

               

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica

Dokumenti uz članak
Z A P I S N I K sa 34.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 34.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 34.sj.pdf
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
2.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU Ora+íac-Vrtovi sunca.pdf
2.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU Ora+íac-Vrtovi sunca.pdf
2.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU Ora+íac-Vrtovi sunca.pdf
3.1.Prijedlog odluke o komunalnom redu.pdf
3.1.Prijedlog odluke o komunalnom redu.pdf
3.1.Prijedlog odluke o komunalnom redu.pdf
3.2.Komunalni red-prilog.pdf
3.2.Komunalni red-prilog.pdf
3.2.Komunalni red-prilog.pdf
4.1.Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.pdf
4.1.Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.pdf
4.1.Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.pdf
4.2.Komunalni doprinos-prilog.pdf
4.2.Komunalni doprinos-prilog.pdf
4.2.Komunalni doprinos-prilog.pdf
5.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani radova.pdf
5.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani radova.pdf
5.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani radova.pdf
6.Prijedlog odluke o cijeni toplog obroka za u¦Źenike osnovnih +íkola na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
6.Prijedlog odluke o cijeni toplog obroka za u¦Źenike osnovnih +íkola na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
6.Prijedlog odluke o cijeni toplog obroka za u¦Źenike osnovnih +íkola na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
7.1.Prijedlog odluke o dodjeli koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
7.1.Prijedlog odluke o dodjeli koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
7.1.Prijedlog odluke o dodjeli koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
7.2.Odluka o dodjeli koncesije-Prilog.pdf
7.2.Odluka o dodjeli koncesije-Prilog.pdf
7.2.Odluka o dodjeli koncesije-Prilog.pdf
8.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
8.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
8.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JVP Grada Dubrovnika Dubrova¦Źki vatrogasci - Dubrovnik.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u +íportu za 2020. godinu.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u +íportu za 2020. godinu.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u +íportu za 2020. godinu.pdf
11.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehni¦Źkoj kulturi za 2020. godinu.pdf
11.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehni¦Źkoj kulturi za 2020. godinu.pdf
11.Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehni¦Źkoj kulturi za 2020. godinu.pdf
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba-HGSS.pdf
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba-HGSS.pdf
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba-HGSS.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komuna.doprinosa-Luka +áipan.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komuna.doprinosa-Luka +áipan.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komuna.doprinosa-Luka +áipan.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Moko+íica.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Moko+íica.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Moko+íica.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanje od komunalnog doprinosa - k.o. Obuljeno.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanje od komunalnog doprinosa - k.o. Obuljeno.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanje od komunalnog doprinosa - k.o. Obuljeno.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Op¦çina Mljet.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Op¦çina Mljet.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Op¦çina Mljet.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Dubrova¦Źke lu¦Źice d.o.o.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Dubrova¦Źke lu¦Źice d.o.o.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Predugovora-Dubrova¦Źke lu¦Źice d.o.o.pdf
18.1.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Demografske razvojne strategije.pdf
18.1.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Demografske razvojne strategije.pdf
18.1.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Demografske razvojne strategije.pdf
18.2.Demografska razvojna strategija Grada Dubrovnika.pdf
18.2.Demografska razvojna strategija Grada Dubrovnika.pdf
18.2.Demografska razvojna strategija Grada Dubrovnika.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1272 k.o. Dubrovnik.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1272 k.o. Dubrovnik.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1272 k.o. Dubrovnik.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1333 k.o. Gru+ż.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1333 k.o. Gru+ż.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za ¦Źest.zem.1333 k.o. Gru+ż.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Ivan Gunduli¦ç.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Ivan Gunduli¦ç.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Ivan Gunduli¦ç.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Moko+íica.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Moko+íica.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Moko+íica.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Marin Dr+żi¦ç.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Marin Dr+żi¦ç.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka-Statut O+á Marin Dr+żi¦ç.pdf
25. Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Marin Getaldi¦ç.pdf
25. Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Marin Getaldi¦ç.pdf
25. Prijedlog zaklju¦Źka-StatutO+á Marin Getaldi¦ç.pdf