15. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 25. listopada 2022., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

       

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-15                                                     

Dubrovnik, 17. listopada 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  15. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za utorak, 25. listopada  2022., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

0.    Izvješće Mandatnog odbora.

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine.

 

3.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.

 

5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama u vlasništvu trgovačkog društva TUP d.d. u korist založnog vjerovnika ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

 

6.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.

 

7.    Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika posebnim vozilima.

 

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.

 

9.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“.

 

10.  Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba.

 

11.  Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.

 

12.  Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik.

 

15.  Prijedlog zaključka o osnivanju i  imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

 

16.  Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Dubrovnika.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.

 

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi,  za čest.zem. 2106/2, 2106/3 i dio 3178 k.o. Zaton, u ukupnoj površini od 285m2.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, puta  za dio čest.zem. 1728 k.o. Koločep u površini 50 m2.

 

21.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara na dijelu čest.zem. 1274/1 i 932/4  obje k.o. Gruž.

 

22.  Prijedlog zaključka o davanju na korištenje  bez naknade društvu Čistoća d.o.o. Dubrovnik nekretninu oznake čest. zem. 1115/1  k.o. Dubrovnik u svrhu organiziranja reciklažnog dvorišta na adresi Vladimira Nazora 2a (Pod Dubom).

 

23.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade  č.zem. 519/12 k.o. Rožat društvu HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene - trafostanice TS 10(20) kV Rožat 2 s srednjenaponskim priključnim vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.pdf
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.pdf
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.pdf
3.Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa.pdf
6.Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.pdf
6.Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.pdf
6.Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja.pdf
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja.pdf
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja.pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom- staza Kriżni put.pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom- staza Kriżni put.pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom- staza Kriżni put.pdf
10.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture - Ignjata Joba.pdf
10.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture - Ignjata Joba.pdf
10.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture - Ignjata Joba.pdf
11.Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.pdf
11.Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.pdf
11.Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.pdf
12.Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju.pdf
12.Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju.pdf
12.Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju.pdf
13.Prijedlog odluke o osnivanju kulturnih vijeća.pdf
13.Prijedlog odluke o osnivanju kulturnih vijeća.pdf
13.Prijedlog odluke o osnivanju kulturnih vijeća.pdf
14.Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaća ravnatelja ustanova u kulturi.pdf
14.Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaća ravnatelja ustanova u kulturi.pdf
14.Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaća ravnatelja ustanova u kulturi.pdf
15.Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova.pdf
15.Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova.pdf
15.Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova.pdf
16.Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskih ustanova.pdf
16.Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskih ustanova.pdf
16.Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskih ustanova.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu.pdf
18.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanju komunalnog doprinosa Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.pdf
18.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanju komunalnog doprinosa Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.pdf
18.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanju komunalnog doprinosa Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.pdf
19.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za čest.zem.2106-2, 2106-3 i3178 ko Zaton.pdf
19.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za čest.zem.2106-2, 2106-3 i3178 ko Zaton.pdf
19.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za čest.zem.2106-2, 2106-3 i3178 ko Zaton.pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.ze.1728 ko Koločep.pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.ze.1728 ko Koločep.pdf
20.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.ze.1728 ko Koločep.pdf
21.Prijedlog zaključka  o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara.pdf
21.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara.pdf
21.Prijedlog zaključka  o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara.pdf
22.Prijedlog zaključka  o davanju na korištenje bez naknade čestici nekretnine u svrhu organiziranja reciklažnog dvorišta.pdf
22.Prijedlog zaključka o davanju na korištenje bez naknade čestici nekretnine u svrhu organiziranja reciklažnog dvorišta.pdf
22.Prijedlog zaključka  o davanju na korištenje bez naknade čestici nekretnine u svrhu organiziranja reciklažnog dvorišta.pdf
23.Prijedlog zaključka  o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade čest.ze.518-12 ko Rožat društvu HEP.pdf
23.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade čest.ze.518-12 ko Rožat društvu HEP.pdf
23.Prijedlog zaključka  o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade čest.ze.518-12 ko Rožat društvu HEP.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 14.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 14.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 14.sj.pdf