34. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (VIDEO)

Sjednica Gradskog vijeća

 

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u  ponedjeljak, 16. studenog   2020., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.  

 

 

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

5.    Prijedlog zaključak o davanju suglasnosti za izradu Prijedloga odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

 

6.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije.

 

8.    Prijedlog odluke o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.

 

9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

 

10.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanje založnog prava u korist Erste & Steiermaerkische Bank d.d.

 

11.  Prijedlog odluke proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi, skalinata „Podljut“ i pješačke ulice Masarykov put - obala uz zapadni dio hotela Adriatic.

 

12.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2021. godini.

 

13.  Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

15.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Koločepa.

 

16.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

 

17.  Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.

 

18.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

 

19.  Prijedlog izmjena i dopuna plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

 

20.  Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

21.  Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

22.  Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Dubrovnik u 2021. godini.

 

24.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

25.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Nagodbe između Grada Dubrovnika, Kinematografa Dubrovnik-ustanova, Brsečine turist d.o.o. i Jake Pandžić.

 

26.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Gradskim Kazalištem Marina Držića.

 

27.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora sa HEP Ods d.o.o. o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine čest. zem. 1962 k.o. Orašac radi iskopa, polaganja i slobodnog pristupa u svrhu održavanja elektroenergetskog priključnog voda KB 0,4 kV iz TS 10/0,4 kV ORAŠAC.

 

28.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja geotehničkih sidara na dijelu nekretnine čest. zem. 2446/2 k.o. Dubrovnik između Grada Dubrovnika i društva ROSSO-VERDE j.d.o.o..

 

29.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitoru BATALA INVEST d.o.o. Dubrovnik, na iskazanu namjeru financiranja  troškova zahvata -  Rekonstrukcija ceste Iva Vojnovića i kojim se daje suglasnost na tekst Ugovora o financiranju zahvata.

 

30.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst izmjena i dopuna Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

 

31.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Lapad.

 

32.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Montovjerna.

 

33.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Dubrovnika 2018.-2028. godina.

 

34.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.

 

35.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i medijske kulture.

 

36.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i medijske kulture.

 

37.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.

 

 

 

Prijedlozi akata za 33., 34., 35. i 36. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

    

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

Dokumenti uz članak
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf
3.Odluka o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu .pdf
3.Odluka o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu .pdf
3.Odluka o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu .pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dub.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dub.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dub.pdf
5.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izradu Odluke.pdf
5.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izradu Odluke.pdf
5.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izradu Odluke.pdf
5.Zaklju¦Źak za izradu Odluke-popratni.pdf
5.Zaklju¦Źak za izradu Odluke-popratni.pdf
5.Zaklju¦Źak za izradu Odluke-popratni.pdf
6.Odluka oreklamiranju-dopuna.pdf
6.Odluka oreklamiranju-dopuna.pdf
6.Odluka oreklamiranju-dopuna.pdf
7.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije (T-BONE STEAK d.o.o.).pdf
7.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije (T-BONE STEAK d.o.o.).pdf
7.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije (T-BONE STEAK d.o.o.).pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 1. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 1. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 1. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 2. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 2. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 2. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 3. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 3. dio dokumentacije.pdf
8.Dom umirovljenika - Hotel Gru+ż 3. dio dokumentacije.pdf
8.1.Odluka o davanju jamstva-Hotel Gru+ż.pdf
8.1.Odluka o davanju jamstva-Hotel Gru+ż.pdf
8.1.Odluka o davanju jamstva-Hotel Gru+ż.pdf
9.Odluka o davanju suglasnosti za zadu+żivanje-Hotel Gru+ż.pdf
9.Odluka o davanju suglasnosti za zadu+żivanje-Hotel Gru+ż.pdf
9.Odluka o davanju suglasnosti za zadu+żivanje-Hotel Gru+ż.pdf
10.Odluka o davanju suglasnosti za davanje zalo+żnog prava-Hotel Gru+ż.pdf
10.Odluka o davanju suglasnosti za davanje zalo+żnog prava-Hotel Gru+ż.pdf
10.Odluka o davanju suglasnosti za davanje zalo+żnog prava-Hotel Gru+ż.pdf
11. Odluka o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture.pdf
11. Odluka o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture.pdf
11. Odluka o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture.pdf
12.Odluka o financiranju politi¦Źkih stranaka.pdf
12.Odluka o financiranju politi¦Źkih stranaka.pdf
12.Odluka o financiranju politi¦Źkih stranaka.pdf
13.Odluka o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
13.Odluka o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
13.Odluka o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
14.Odluka o imenovanju stru¦Źnog povjerestva za koncesije.pdf
14.Odluka o imenovanju stru¦Źnog povjerestva za koncesije.pdf
14.Odluka o imenovanju stru¦Źnog povjerestva za koncesije.pdf
15.Odluka o dodjeli koncesije-popratni.pdf
15.Odluka o dodjeli koncesije-popratni.pdf
15.Odluka o dodjeli koncesije-popratni.pdf
15.1.Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Kolo¦Źep.pdf
15.1.Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Kolo¦Źep.pdf
15.1.Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Kolo¦Źep.pdf
16.Program odr+żavanja komunalne infrastrukture-2021.pdf
16.Program odr+żavanja komunalne infrastrukture-2021.pdf
16.Program odr+żavanja komunalne infrastrukture-2021.pdf
17.Program obavljanja drugih kommunalnih djelatnosti21.pdf
17.Program obavljanja drugih kommunalnih djelatnosti21.pdf
17.Program obavljanja drugih kommunalnih djelatnosti21.pdf
18.Program gra¦Ĺenja objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu.pdf
18.Program gra¦Ĺenja objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu.pdf
18.Program gra¦Ĺenja objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu.pdf
19.Izmjene i dopune Plana kori+ítenja javnim povr+íinama izvan jezgre .pdf
19.Izmjene i dopune Plana kori+ítenja javnim povr+íinama izvan jezgre .pdf
19.Izmjene i dopune Plana kori+ítenja javnim povr+íinama izvan jezgre .pdf
20.Analiza stanja susatava civilne za+ítite.pdf
20.Analiza stanja susatava civilne za+ítite.pdf
20.Analiza stanja susatava civilne za+ítite.pdf
21.Godi+ínji plan razvoja sustava civilne za+ítite.pdf
21.Godi+ínji plan razvoja sustava civilne za+ítite.pdf
21.Godi+ínji plan razvoja sustava civilne za+ítite.pdf
22.Plan djelovanja u podru¦Źju prirodnih nepogoda.pdf
22.Plan djelovanja u podru¦Źju prirodnih nepogoda.pdf
22.Plan djelovanja u podru¦Źju prirodnih nepogoda.pdf
23.Zaklju¦Źak o dono+íenju Programa HGSS-a.pdf
23.Zaklju¦Źak o dono+íenju Programa HGSS-a.pdf
23.Zaklju¦Źak o dono+íenju Programa HGSS-a.pdf
24.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
24.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
24.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
25.Zaklju¦Źak o potpisivanju nagodbe.pdf
25.Zaklju¦Źak o potpisivanju nagodbe.pdf
25.Zaklju¦Źak o potpisivanju nagodbe.pdf
26.Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora-davanju stana u najam.pdf
26.Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora-davanju stana u najam.pdf
26.Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora-davanju stana u najam.pdf
27. Zaklju¦Źak o potpisivanju Ugovora sa HEP-Ora+íac.pdf
27. Zaklju¦Źak o potpisivanju Ugovora sa HEP-Ora+íac.pdf
27. Zaklju¦Źak o potpisivanju Ugovora sa HEP-Ora+íac.pdf
28. Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-ROSSO VERDE.pdf
28. Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-ROSSO VERDE.pdf
28. Zaklju¦Źak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-ROSSO VERDE.pdf
29.Zaklju¦Źka kojom se daje suglasnost investitoru BATALA INVEST d.o.o. Dubrovnik na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova zahvata.pdf
29.Zaklju¦Źka kojom se daje suglasnost investitoru BATALA INVEST d.o.o. Dubrovnik na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova zahvata.pdf
29.Zaklju¦Źka kojom se daje suglasnost investitoru BATALA INVEST d.o.o. Dubrovnik na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova zahvata.pdf
30.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izmjene Statut APOS.pdf
30.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izmjene Statut APOS.pdf
30.Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti za izmjene Statut APOS.pdf
31.PRIJEDLOG STATUTA O+á LAPAD-2020.g..pdf
31.PRIJEDLOG STATUTA O+á LAPAD-2020.g..pdf
31.PRIJEDLOG STATUTA O+á LAPAD-2020.g..pdf
31.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Lapad.pdf
31.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Lapad.pdf
31.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Lapad.pdf
32.PRIJEDLOG STATUTA O+á MONTOVJERNA.pdf
32.PRIJEDLOG STATUTA O+á MONTOVJERNA.pdf
32.PRIJEDLOG STATUTA O+á MONTOVJERNA.pdf
32.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Montovjerna.pdf
32.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Montovjerna.pdf
32.1..Zaklju¦Źak o davanju suglasnosti na Statut O+á Montovjerna.pdf
37.1.Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika.pdf
37.1.Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika.pdf
37.1.Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika.pdf
37.1..Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika za razdoblje od 01.sije¦Źnja do 30.lipnja 2020.godine.pdf
37.1..Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika za razdoblje od 01.sije¦Źnja do 30.lipnja 2020.godine.pdf
37.1..Izvje+í¦çe gradona¦Źelnika za razdoblje od 01.sije¦Źnja do 30.lipnja 2020.godine.pdf