19. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika održat će se u srijedu, 23. siječnja  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-19                                                     

Dubrovnik, 14. siječnja 2019.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  19. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za  srijedu, 23. siječnja  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

3.    Prijedlog zaključka o usvajanju Strategija razvoje športa u Gradu Dubrovniku.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Belvedere“.

 

7.    Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 

8.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

 

9.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan preko čest. zem. 16 k.o. Luka Šipanska.

 

10.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog  povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

11.  Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

 

12.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

13.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

14.  Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2109. godinu.

 

15.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

16.  Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

18.  Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

20.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2019. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre.

 

23.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Antuna Masle.

 

24.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Ivana Gundulića.

 

25.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Lapad.

 

26.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Marina Držića.

 

27.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Marina Getaldića.

 

28.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Mokošica.

 

29.  Prijedlog zaključka o poništenju javnog poziva za izbor članova Civilnog društva Grada Dubrovnika.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i liste kandidata za Savjet mladih Grada Dubrovnika i imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

 

31.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

 

 

O 31. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.

 

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća u uredovno vrijeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                       

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.