Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 11.10.17.

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.

Gradsko vijeće

110. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o redovnom financiranju Dubrovačke razvojne agencije Dura d. o. o. za 2017. godinu
111. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika
112. Zaključak o imenovanju posebnog Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac u Dubrovniku
113. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i skrbi o udrugama iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja
114. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2018. godinu
115. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2018. godinu
116. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2018. godinu
117. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2018. godinu
118. Zaključak kojim se spomenički kompleks Lazaret povjerava na upravljanje i gospodarenje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o., kojemu je osnivač Grad Dubrovnik na razdoblje do 31.12.2019. godine
119. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade Blaga Djela

Gradonačelnik

120. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
121. Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Grada Dubrovnika
122. Odluka o opozivu članova Upravnog vijeća Javne uastanove „Rezervat Lokrum“
123. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne uastanove „Rezervat Lokrum“
124. Odluka o razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika
125. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika
126. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“
127. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića