Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19 - 2. listopada 2017.Objavljeno: 11.10.17.

124. Odluka o razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

Na temelju članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13. i 6/13.) i članka 14a Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika („Narodne novine“ broj: 21/1986, 33/1989, 26/1993, 29/1994, 128/1999, 19/2014, 32/2014, 99/2014)  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

ODLUKU

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

1.    Nenad Vekarić, iz Dubrovnika, Dalmatinska 6, razrješuje se opozivom dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.

 

2.    Igor Deranja, iz Dubrovnika, Ulica bana Josipa Jelačića 93, razrješuje se opozivom dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.

 

3.    Ana Hilje, iz Mokošice, Bartola Kašića 12, razrješuje se opozivom dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.  

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

    

Članak 3.

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/17-03/31

URBROJ: 2117-01-01-17-1

Dubrovnik, 25. rujna 2017. godine

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------