Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 03.03.22.

Službeni glasnik broj 3 - 9. ožujka 2022.

Gradsko vijeće

22. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
23. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
24. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika
25. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica
26. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
28. Odluka o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti
29. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini
30. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika
31. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini
32. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu
33. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
34. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri
35. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika
36. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2022. godinu
37. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2022. godinu
38. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2022. godinu
39. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dubrovačke knjižnice
40. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dubrovački muzeji

Gradonačelnik

41. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu