27. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 27. siječnja 2020., s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-27                                                      

Dubrovnik,17. siječnja 2020.­                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  27. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za  ponedjeljak, 27. siječnja 2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

3.    Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika.

 

4.    Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

 

5.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

6.    Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

7.    Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

8.    Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

9.    Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

10.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

11.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

13.  Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

14.  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2020. godini.

 

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

 

16.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1315 k.o. Gruž, površine 27 m2 i 8 m2.

 

17.  Prijedlog zaključka o dodjeli suglasnosti za postavljanje spomenika sa spomen pločom za poginule i nestale u pomorskoj nesreći kod otoka Šipana.

 

18.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2020. godini.

 

19.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst obvezujućeg okvirnog sporazuma na razdoblje od četiri godine za opskrbu električnom energijom.

 

20.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

 

 

 

O 20. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.

 

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća u uredovno vrijeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.    

              

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

 

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.